Bön för Burma

Enligt vår förbönskalender ber vi särskilt för Burma v. 43.

Drygt 35 år efter att flyktinglägren för karener från Burma byggdes på Thailändska sidan gränsen finns det ca 87000 personer kvar i lägren som blir allt mer bortglömda och fungerar allt sämre. Det internationella samfundet i stort vill att de ska återvända till det nya ”demokratiska” Burma men det finns stora utmaningar som gör att det är endast mindre grupper som verkligen gjort det och stannat.

Equmeniakyrkan har varit med och stöttat ett initiativ av  karener från ett av flyktinglägren att själva  grunda byn P’Nwe Poe Klo, i Karen Staten, det karenkontrollerade området nära gränsen. En av nycklarna till att familjer ska våga lämna lägret för att bosätta sig där är att det finns en fungerande skola. Vi har dels bidragit med plåt till taket till de mycket enkla skolbyggnaderna och har under några år lovat att vara med att bidra till lärarlönerna tills skolan blir en del av skolsystemet i området och får en mer permanent inkomstkälla.   

Naw Eh Moo Na är lärare i skolan i P’Nwe Poe Klo. Hon kommer från Irrawaddy regionen i Burma. Efter gymnasiet kom hon till Karen State och tjänstgjorde som lärare vid två olika skolor mellan 2016-2019. Samtidigt som hon jobbade som lärare studerade hon också på distansutbildning vid Rangoon University, men på grund av svårigheter att resa till Rangoon var hon till slut tvungen att avsluta utbildningen. Hon är en hängiven lärare som upplever sig kallad av Gud att tjäna sitt folk i konfliktområdet. På frågan om varför hon undervisar i ett avlägset område istället för i stan svarar hon att det finns så många möjligheter för barn och ungdomar i stan att gå i skolan men här har de få eller inga möjligheter alls. Hon vill därför erbjuda sina tjänster så att de får möjligheter som andra. Hon är särskilt glad att arbeta på P’Nwe Poe Klo skolan, som just uppgraderades till en full 1-12 skola. Den här skolan ger eleverna möjlighet att slutföra klass 12, motsvarande gymnasienivå. För Eh Moo Na är det viktigt att få vara med och stödja denna utveckling eftersom det är unikt för skolor i området. Hon säger att  det på grund av brist på undervisningsmaterial så är det ibland en utmaning att undervisa barnen på ett bra sätt. Samtidigt hoppas hon att den här skolan kommer att fortsätta växa och ge barn i konfliktområdet en möjlighet att få bra kunskaper och att de ska älska Gud.

Eh Moo Na är inte bara en lärare utan också en begåvad sångare. Hon hjälper eleverna att lära sig sjunga och uppträda på olika ställen.

På skolan finns det 13 andra lärare och just nu knappt hundra elever från första till tolfte klass.

Bed för både lärarna och eleverna på skolan. Covid-19 situationen har gjort att det inte längre går att ta sig över gränsen för att få tag i olika förnödenheter och det är också svårt att röra sig inne i Burma. Be också för en långsiktig lösning för de karenska flyktingarna i Thailand. Just nu genomförs en folkräkning av flyktingarna av de Thailändska myndigheterna som ingen vet vad den kommer resultera i. Bed också om verklig demokrati och frihet i Burma/Myanmar.

Stefan Emilsson,
Asiensamordnare

Läraren Eh Moo Na undervisar barn i Burma