Bön för Centralasien och Kaukasien

Enligt vår förbönskalender ber vi särskilt för Centralasien och Kaukasien v. 24.

Äntligen! Av säkerhetsskäl kan vi ofta berätta väldigt lite om de kristnas liv i Centralasien och Kaukasien, men detta glädjande besked får vi dela.

Hamid och Ilya i en soffa. Kaukasien
Pastor Ilya Zenchenko, president för Baptistunionen i Azerbajdzjan, till vänster och pastor Hamid Shabanov, pastor för församlingen i Aliabad, till höger.

Efter 25 år av väntan, förhör, straff, böter och inte minst fängsling av medlemmar kan de kristna i den lilla staden Aliabad, i norra Azerbajdzjan, sedan februari äntligen få samlas för att fira gudstjänst en gång i veckan.

Församlingen, med pastor Hamid Shabanov i spetsen, består i stort sett av människor från folkgruppen Iniglo, som är en av många folkgrupper i de kaukasiska bergen. Efter mer än ett kvarts sekel av väntan kan de nu äntligen börja träffas öppet för tillbedjan. Dock inte helt utan restriktioner. Statens kommitté för arbete med religiösa organisationer har inte gett församlingen någon juridisk status men som de säger skriftligt är att de nu ”inte har någon invändning mot att församlingen samlas två timmar mellan klockan 10 och 12 varje lördag morgon i det rum som byggts för ändamålet i Shabanovs hem.”.

Sen 2011 krävs det att en församling har minst 50 medlemmar för att få en juridisk registrering, vilket är mycket svårt när det inte är tillåtet att samlas. En ny möjlighet öppnades dock, när Statens kommitté för arbete med religiösa organisationer, under ett möte vi hade tillsammans med dem, EBF (European Baptist Federation) och WBA (Baptist World Aliance) i september 2019 öppnade för att man kunde verka under en sorts ”paraplyorganisation”. För församlingen i Aliabad är denna paraplyorganisation den rysk-talande baptistförsamlingen i Baku, med pastor Ilya Zenchenko, även president för Baptistunionen i Azerbajdzjan, i spetsen. De fick sin juridiska registrering efter nästan ett decenniums väntan i juli 2019.

Jag mötte både pastor Ilya och pastor Hamid i september 2019 och de var optimistiska i sin tro på att Gud skulle leda arbetet vidare.

– Tack och lov, de tillät oss att träffas och att vi har ett dokument som stärker att vi kan göra så, hälsar pastor Hamid.

– Detta är Guds svar på våra böner, säger pastor Ilya. Även om tjänstemännen säger att det är ett svar på våra överklagande till presidenten, så är det än mer ett resultat av det enträgna arbetet, från er kyrkor och människorättsorganisationer i väst, fortsätter han.

Liksom andra religiösa grupper i Azerbajdzjan var Baptistkyrkan i Aliabad tvungna att stoppa offentliga gudstjänstmöten i mars på grund av coronaviruset. De har dock blivit lovade av statens representant i närmaste regionhuvudstad att de ska bli uppringda så snart restriktionerna lättar.

Som våra vänner i Centralasien och Kaukasien enträget säger, Vi ger inte upp!  ”Vi för vår del kan inte hålla tyst om det vi har sett eller hört!”

”Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen!”

Romarbrevet 12:12

Låt oss be:

Vi tackar för de vägar som öppnas i för att fortsätta sprida Jesu namn i de länder som lever under förtryck.

Vi ber om fortsatt beskydd och mod för de som står mitt i det hela, som fortfarande inte får tala fritt i Guds namn, men som ändå fortsätter dela det glada budskapet med fara för sitt eget liv och hälsa.

Amen

Cecilie BS Larsen,
samordnare Eurasien