Bön för Egypten

Enligt vår förbönskalender ber vi särskilt för Egypten v. 53.

Det här året har vi alla sett hur världen har skakats av covid-19-pandemin samtidigt som ekonomiska orättvisor blivit uppenbara och lett till sociala och politiska kriser.

I Egypten har alla kyrkor varit stängda sedan 20 mars för att försöka förhindra utbrott av coronaviruset. Den evangeliska kyrkan Nilens Synod kallade då samman sina pastorer och ledare för bön och eftertanke. Vi har fått lära oss att de människor som blivit mest påverkade av nedstängningarna av samhället är de mest utsatta; daglönare, hushållsarbetare och hantverkare som inte har en regelbunden inkomst eller lön.

För att hjälpa församlingarna att nå ut till dessa människor har matpaket, tvättmedel och hygien-kit distribuerats av kyrkan till de mest utsatta områdena. Församlingarna har kunnat bistå de som inte har råd att köpa nödvändiga basvaror till sina familjer. På detta sätt har kyrkan hittat former för ett socialt ansvarstagande och diakoni för utsatta människor.  För att förhindra spridning av coronaviruset har även ansiktsmasker och affischer med instruktioner om hur man stoppar smittspridning distribuerats.

Människorna har nåtts av Guds kärlek och blivit berörda när församlingarna har kunnat visa omsorg på detta sätt, trots att deras vanliga verksamhet har varit pausad.

Under kyrkans nedstängning har zoomgudstjänster och söndagsskolsamlingar hållits online. Barn- och ungdomsledare har skickat ut frågor till online-bibelstudier, så att barn och unga har kunnat läsa och studera Bibeln hemma för att hitta svaren på frågorna. Pastorer har arbetat med andlig vägledning och uppföljning online med social distansering, men också genom telefonsamtal till alla församlingsmedlemmar.

Påsken fick vi fira inomhus och endast med familjemedlemmar.

Vi ber Gud om att ge oss styrka och mod i våra svårigheter när nu en andra våg av pandemin tar sin början.

Randa Goher, medlem i Nilens Synod, utbildad lärare och aktiv i en församlingsplantering i Kairo