Bön för Estland

Kvinna framför en av butikerna i Estland

Enligt vår förbönskalender ber vi särskilt för Estland v. 19.

”Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.”

Filipperbrevet 4:6-7

Det rådande läget i världen har självklart även satt sina spår i Estland. I vår samarbetskyrka, Unionskyrkan i Estland, märks situationen där man har fått tänka i nya banor. Kanske mest märker man det i Friend to Friend, kyrkans sociala organisation, som arbetar med second-hand. De har flera affärer runt om i landet som förses mycket med varor från Sverige. Det har varit uppmuntrande för Friend to Friend att leveransen från Sverige har fortsatt att komma. Det har inte varit en lätt tid men tillsammans med Gud har man har kunnat känna hans nåd varje dag. Istället för att bara ställa in var de snabbt ute med att ställa om. Snart efter att krisen hade börjat kunde de, på bara några dagar, öppna för en webbshop som har varit till stor hjälp denna tid, även om försäljningen inte har varit jättestor. Under dessa veckor har de flesta affärer varit stängda, endast ett fåtal har de kunnat hålla öppna men nästa vecka vill de dock öppna upp övriga affärer, vilket ger lite mer hopp.

Det är arbetet med second-hand-affärerna som ger det ekonomiska underlag som behövs för att Unionen ska kunna arbeta med sin andra sociala organisation, Friends Hands, som bedriver den praktiska hjälpen ut i samhället till de socialt behövande.

Ledaren för Friend to Friend, Meelis Kibuspuu, berättar stolt om hur hans team som varit under stor press gjort så mycket, mer än vad som var förväntat. De känner stor tillit till Gud och söker hela tiden efter hans plan som de försöker leva i.

Genom Friends Hands arbetar Unionskyrkan med olika sociala projekt för att hjälpa de socialt utsatta. Ett av dessa projekt är familjerådgivning, vilket det har varit ett stort behov av i de här speciella veckorna. De är glada för att de med digital hjälp har kunnat fortsätta utföra projektet via video-länk. Troligtvis kommer de behöva ställa in sommarens barnläger och försöka hitta andra sociala forum för barnen, men förhoppningsvis kommer de kunna genomföra barnlägret senare i höst. Det viktigaste, som de arbetar med just nu, är att noga följa upp de barn och unga de brukar ha kontakt med i de mest utsatta områdena nära ryska gränsen.

I kyrkorna generellt har de anpassat sig till det rådande läget, precis som här, och för det mesta fungerar det bra. De är dock oroliga för att de sociala och ekonomiska konsekvenserna än inte har nått sin topp och att det är något de behöver förbereda sig på. Men de känner samtidigt att Gud har förberett dem för den här krisen som kom och därför finns det tillit till att Gud också förbereder kristna överallt för kommande kriser. Kanske har denna tiden öppnat oss alla för att än mer längta efter Gud och söka hans vilja.

Böneämne:
Vi ber för Unionskyrkan I Estland och för våra systrar och bröder där. Vi ber speciellt för att Friend to Friend ska återhämta sig så de kan fortsätta sitt arbete för de socialt utsatta i Estland.

Cecilie BS Larsen,
samordnare Eurasien