Bön för Filippinerna

Enligt vår förbönskalender ber vi särskilt för Filippinerna v. 8.

Ve dem som stiftar orättfärdiga lagar och skriver förtryckande stadgar!”

Jes 10:1

”Partiska domare har inte ditt stöd, dessa som gör orätt i lagens namn”.

Ps 94:20

Är två av de bibelord som motivera United Church of Christ in the Philippines (UCCP) att ta strid mot vad de uppfattar som lagar som kränker mänskliga rättigheter i Filippinerna. För dem är det en självklar del av deras profetiska vittnesbörd att verka för att orättfärdigheter i deras samhälle exponeras och förändras. Enligt internationella bedömningar backar den filippinska demokratin. Framförallt är det de mänskliga rättigheterna som tagit stryk av regeringen och militärens krig mot droger och det de betecknar som gerillagrupper. Anti-terrorlagar sätter rättssäkerheten ur spel och ger stora befogenheter att arrestera de som man anser stör deras mål.

Idag sitter många hundra arresterade utan rättegång där ibland företrädare för kyrkorna. Filippinerna har över 170 olika språk och grupper. Bland de stora förlorarna är de mindre ursprungsfolken som ofta lever i bergstrakterna. De anklagas av myndigheter och militären för att vara del i gerillagrupper som gömmer si i bergstrakterna men i själva verket så är de flesta klämda mellan militären, paramilitära grupper och grilla grupper. UCCP har under många år talat för dessa grupper och har under tider sett en viss framgång men nyligen ledde det till att flera av ledarna i kyrkan har dragits inför domstol med falska anklagelser om bl.a. människohandel. UCCP ser inte att de kommer förbi bibelorden om att stå upp mot orättfärdighet likt profeterna i gamla testamentet. De gör detta trots att de blir hotade, dragna inför rätta, arresterade och även riskera att få sätta livet till. Under fastan utmanas vi av Jesaja 58s ord om en rätt fast som ”lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok”

Företrädare för vår samarbetskyrka upprepar gång på gång att de vill att vi står tillsammans med dem.  Inte så att vi behöver komma dit och ta samma risker som de gör. Men genom att lyfta den orättfärdighet som finns i det filippinska samhället och stå tillsammans med dem i bön.  Låt oss därför stå tillsammans med våra syskon inom UCCP genom våra böner och genom att vi uppmärksamma världen runt oss om det som händer där.

Här finns en videohälsning från Biskop Joel E. Tendero till Anskarskyrkan i Lidingö och Equmeniakyrkan.

Stefan Emilsson,
asiensamordnare


På omslagsbilden syns Bishop Joseph Agpaoa, UCCP, till vänster och Bishop Melzar Labuntog, generalsekreterare, till höger.