Bön för Filippinerna

Enligt vår förbönskalender ber vi särskilt för Filippinerna v. 29.

Vi riskerar att få ”statlig terrorism” om den nya antiterrorismlagen träder i kraft, säger Biskop Joel E. Tendero från United Church of Christ in the Philippines (UCCP) i Filippinerna.

I juni antog representanthuset i Filippinerna en ny terroristlag. Filippinerna är ett av få länder som fortfarande har en aktiv kommunistisk gerillarörelse. Där finns också flera olika islamistiska terrorgrupperingar. Det är därför inte så svårt att förstå att makthavare gärna vill få bättre verktyg för att stoppa terrorism.

Samtidigt har det under den nu sittande presidenten Dutertes styre dödats tusentals personer av militär och polis utan någon rättegång. De flesta har fått sätta livet till i ”kriget mot droger” som presidenten drivit. En ny FN rapport är mycket kritisk till vad som sker och uppger att minst 8663 personer (uppskattningar ser 3 gånger så många som troligt) har dödas de sista 4 åren i detta ”krig”. Samtidigt har minst 208 mänskliga rätters förespråkare, journalister och fackföreningsledare fått sätta livet till. Kyrkliga ledare som kritiserat det som pågår har utan några bevis utpekats som allierade med narkotikahandeln eller terrorister.

Vår vän biskop Joel E. Tendero från UCCP säger att om den nya lagen träder i kraft kommer det leda till en statligt och lagligt sanktionerad terrorism från myndigheterna. Just nu är han och de andra biskoparna engagerade i bland annat nätverket ”Rörelsen mot tyranni”. De hoppas nu att kunna få lagen upphävd av högsta domstolen då de anser att den strider emot konstitutionen.

Biskop Joel som stödde president Duterte när han kom till makten men har sedan dess tillsammans med många andra kyrkliga ledare både mött presidenten och på andra sätt demonstrerat mot det ”politiskt onda” som han säger. Själv leder han ett ekumeniskt biskopsforum som arbetar med frågan. Det är endast om folket reser sig som det gjorde mot tidigare presidenter som vi kan stoppa det politiskt onda som pågår. Vi ber faktiskt att presidenten ska avgå, säger biskop Joel.  

Denna vecka ber vi för Filippinerna. Var med och be för biskop Joel och vår samarbetskyrka UCCP, och för bevarandet av mänskliga rättigheter på i Filippinerna. 

Stefan Emilsson,
samordnare Asien