Bön för Kina

Personer i skyddskläder bakom dunkar med handsprit

Enligt vår förbönskalender ber vi särskilt för Kina vecka 23.

Den annars lite anonyma mångmiljonstaden staden Wuhan har satts på världskartan efter utbrottet av Corona-viruset. Samma stad som Equmeniakyrkan har haft kontakt med i över 100 år.

Eftersom Wuhan var den stad de som drabbades först av Corona-utbrottet har världens intresse varit riktad mot staden och hur man skulle klara sig igenom krisen och komma ut på andra sidan.

Hur har det då gått för kyrkan i Wuhan? De har också ställts inför stora utmaningar men mitt i pandemin hittade kyrkan möjligheter att sträcka sig ut för att hjälpa till. Detta mycket tack vare kyrkor runt om i Kina som direkt ställde upp och skickade material av olika slag till sina syskon i Wuhan. Materialet delade man sedan med sig till både sjukvården och andra som behövde hjälp. Församlingen blev händer och fötter mitt i pandemin.

När allt stängde ner hittade kyrkan nya sätt att vara kyrka inte minst genom olika former samlingar över internet som gudstjänster, bibelstudiegrupper, bönegrupper m.m. Pastorerna har ringt runt till sina församlingsmedlemmar. Seminariet har startat online-kurser. Flera vittnar om att mitt i det som hänt har tron blivit än mer levande. Bönen har blivit än viktigare och under sker även när det ber över internet med varandra.

Samtidigt finns det förstås utmaningar som att en del har mått väldigt dåligt av isoleringen och många har varit sjuka. Behovet av själavård är därför stort men en pastor i Kina har mellan 30-70 grupper att ta ansvar för så många pastorer sliter hårt samtidigt som ekonomin för många församlingar är en utmaning när man inte kan ha samlingar. Speciellt på landsbygden är det svårt med löner för pastorerna.

Det är också så att de vindar som blåser i Kina påverkar också utrymmet för kyrkan. Både barn och intellektuella bör inte delta i några samlingar i kyrkan. Flaggan påbjuds användas i kyrkan medan korset irriterar så mycket att med jämna mellanrum tas kors ner av myndigheterna. Samtidigt menar en del att det verkliga hotet mot kyrkan i Kina är ett helt annat. Medelklassens välstånd och upptagenhet med karriär har lett till en generation som inte på samma sätt är intresserad av budskapet om Jesus. Ett virus som en del tycker är ännu farligare än Covid-19, corona. En vän ser tecken på att pandemin har väckt, på nytt, frågan om verkligen mer prylar och framgång håller att bygga livet på.

Vi får stå tillsammans med de kristna i Kina och vi får be att allt fler söker möte med Jesus Kristus som förvandlar mig, dig och världen.

Stefan Emilsson,
samordnare Asien