Bön för Libanon

Enligt vår förbönskalender ber vi särskilt för Libanon v. 33.

”Hallå! Hörs jag nu?” George Ziadeh från Beirut kollar att vi andra är med och att uppkopplingen fungerar. Drygt en gång i månaden har vi träffats så här i digitala möten sedan november i fjol. Tre kristna europeiska biståndsorganisationer och Equmeniakyrkan. Tanken var ju att hjälpa till att samordna insatser och bistå med kompetens när den evangeliska kyrkan NESSL byggt upp sin egen biståndsorganisation under hösten 2019; Compassion Protestant Society (CPS) .

I oktober startade flera demonstrationer mot regeringen i Libanon och kyrkoledarna gick ut med ett öppet brev som vädjade till människor att inte bruka våld, och även om det var oroligt så fanns det ett visst hopp om att förändringen skulle komma. Inte genom regimen, men genom alla goda krafter som förenade sig i gräsrotsorganisationer inklusive kyrkorna. Aktörer som arbetar på med lokal demokrati, frågor om mänskliga rättigheter och utveckling.

Men sedan kom covid-19-pandemin och Libanon stängdes ned under flera veckor. Människor var bara tillåtna att gå ut ett par timmar på dagarna för att försöka få tag i mat. Men för de allra flesta gick det inte längre att upprätthålla ett arbete, speciellt inte för alla de daglönare som arbetar i Libanon och som köar varje arbetsdag för ett jobbtillfälle. Matpriserna rusade i höjden samtidigt som vanligt folk inte hade råd att leva på sin lön. Om man ens fick ut någon lön. Sedan höstens kaos med demonstrationer och stängningar av banker och finansinstitut så har inte en vanlig medborgare kunnat ta ut sina sparpengar. Den libanesiska valutan är i fritt fall och det gör att människor har varit fullt upptagna med att försöka hitta något sätt att säkra sin försörjning för att inte hamna på gatan.

George Ziadeh beskrev det för oss redan i våras, att medelklassen i Libanon är försvunnen, utraderad. De sparpengar som människor har haft innestående på banken har under pandemins nedstängning bokstavligt talat blivit till grus. Växelkursen för en amerikansk dollar har under överskådlig tid varit 1500 libanesiska pund. Idag är den siffran 10 000, ja – eller den var det när jag pratade med George för två veckor sedan…

Och sedan kom Explosionen. Det var inte detta Beirut behövde nu. Och vi ser hur hela landet skakas av demonstrationer som nått fram till att regeringen i dagarna har avgått. Vad som kommer efter vet vi inte.

Men libaneserna själva säger att de kommer att resa sig – det kommer att ta tid denna gång, men de kommer att resa sig. Någon skrev på Facebook: ” De kallar oss fenicier – för att vi likt fågeln Fenix reser oss ur askan varje gång”.

Men frågan är till vilket pris. Juliana Sfeir som är producent på den kristna TV-kanalen SAT-7, ber om förbön i en video som spelades in precis efter explosionen. Många minns inbördes kriget 1975 – 90 och många har släkt och familjer som blivit drabbade av det snart 10 år långa kriget i Syrien. Bed att inte våldet eskalerar. Det är svårt at hitta hopp, och speciellt de unga får allt svårare att kunna se en möjlig framtid i Libanon. Bed att människor trots allt orkar stanna och inte emigrerar. Libanon behöver sin befolkning – inte minst de unga – för att orka hoppas ännu en gång och för att bygga en framtid för alla.

Equmeniakyrkan finns på plats genom sitt samarbete med den evangeliska kyrkan NESSL och dess nystartade biståndsorganisation CPS. Det handlar om akuthjälp till framför allt de 300 000 människor som förlorat sina hem i samband med den stora explosionen, återuppbyggnad av kyrkor och det teologiska seminariet NEST som blivit svårt skadat.  Men vi samverkar också kring insatser för att informera och hindra smittspridning av covid-19 både i Libanon och Syrien. Flyktingsskolorna, som varit temporärt stängda pga pandemin, beräknas öppna inom kort igen, vi fortsätter att stötta pastorsstudenter vid NEST och vi ger dessutom ett utökat stöd för att kunna fullfölja en teologisk grundkurs för lekmän och äldste från församlingar i Syrien som inte har tillgång till någon pastor.

Varje bidrag är viktigt och vi tackar varmt på förhand för Din gåva!

 Vill du ge till det kontinuerliga arbetet i Libanon anger du ”LIB 46210” (Flyktingsskolorna) eller ”SYR 46220” (Pastors- och lekmannautbildningen)

Vårt katastroffond är öppen och då anger du ”BEIRUT

Alla gåvor tas emot via Equmeniakyrkans 90-konto: bank-giro 900-3286 eller Swish 900 32 86

Bön
Barmhärtige Gud som ser in i människors hjärtan. Låt rättvisa, ärlighet, fred och tröst komma till Libanon. Hjälp folket att återfå hoppet och arbeta för en trygg framtid tillsammans. Herre förbarma dig.
Amen

Gunilla Ikponmwosa,
Samordnare Mellanöstern, Equmeniakyrkan