Bön för Liberia

Enligt vår förbönskalender ber vi särskilt för Liberia v. 30.

Liberia är en av världens tio fattigaste länder och landet lider fortfarande av konsekvenserna från inbördeskrigen 1989-2003 och ebolaepidemin 2014-2015. Som många andra länder i Afrika så är korruptionen hög och hindrar mycket av utveckling. Liberia har dock gjort framsteg de senaste 15 åren och ett fredligt demokratiskt presidentval 2017 då dåvarande presidenten  och fredspristagaren Helene Sirleaf Johnson överlämnade makten till George Weah. I december 2019 erhöll landet ett fyraårigt stödprogram från internationella valutafonden (IMF) för att återställa makroekonomisk stabilitet och för att skapa en grund för en hållbar ekonomisk tillväxt. Liberia är ett av världens minst jämställda länder och det finns stora brister i respekten för mänskliga rättigheter.

Detta märker vår systerkyrka, Metodistkyrkan, bland annat vad gäller hur funktionshindrade bemöts. De betraktas oftast som icke önskvärda och göms undan. Detta är anledningen till att några inom kyrkan för många år sedan startade en skola för hörselskadade barn i huvudstaden Monrovia. Dessa barn göms ofta undan och föräldrarna skäms över dem. I skolan i Monrovia får ett 60-tal barn möjlighet att lära sig teckenspråk och även vanlig skolutbildning med hjälp av lärare som teckenspråk. När de blir lite äldre finns det möjlighet för dem att lära sig sömnad eller skotillverkning för att senare kunna få en utkomst. Problemet har varit att ge dessa barn möjlighet till fortsatt utbildning efter låg- och mellanstadiet. I huvudstaden Monrovia finns en högstadieskola för funktionshindrade som drivs av en pingstförsamling. Flera av barnen från Metodistkyrkans dövskola har fått möjlighet att studera där. Metodistkyrkan är även på gång att starta upp ett eget högstadium för hörselskadade. När det gäller fortsatta studier på högskolenivå går det dock inte eftersom staten inte tillåter att det får finnas dövtolkar närvarande. Här behövs en nationell och internationell lobbyverksamhet för att få landet att öppna upp de högre utbildningarna även för funktionshindrade. Metodistkyrkan har även startat en dövskola i staden Kakata som ligger ett 30-tal mil utanför Monrovia.

Equmeniakyrkan stöder dövskolan sedan många år och är även beredd att stödja uppstarten av en högstadieutbildning.

Christer Daelander,
samordnare Afrika