Bön för Litauen

Enligt vår förbönskalender ber vi särskilt för Litauen v. 35.

Coronan har pågått under en längre tid och fortfarande får inte vi från Sverige åka till Litauen på grund av denna pandemi. Men vi får vara med i vårt arbete där genom telefonkontakter och över media.

Händelserna i Belarus gör också att Litauerna minns vad som hände för 30 år sedan. Då är det också viktigt att visa sin solidaritet med det Belarusiska folket som vill ha demokrati och rättvisa. Jag tror att ni har sett bilder på unga och äldre som bildar en kedja för att visa samhörighet och en vilja för folket i Belarus. I våra kyrkor och samlingslokaler i Litauen samlas unga och äldre till bön, sång och vittnesbörd och att vår Herre ska beskydda människor i utsatta situationer.

På våra hjälpcenters Pagalbos centras pågår fullt arbete med att påcka matkassar till dem som har behov och barnen kommer till Centrerna för att få en stund av ro och läkedom samt ett mål lagad mat. Det är med stor tacksamhet till vår Herre att denna verksamhet kan fortsätta. Kvinnogrupperna möts och peppar varandra och hjälper varandra att orka med vardagens bekymmer. På några ställen samlas också män för att mötas och ”lär känna livet” mera i vardagen.

Vi ber att Kärlekens evangelium som Jesus lärde människor ska vara lika värdefull och engagerande idag liksom då. Vi vet att för dem som kämpar i tro finns Jesus där med sin öppna famn och ger välsignelse i kampen för det goda mot det onda.

Vi ber om kraft och nåd över människor Litauen.
Vi ber för barn och unga som har det gott och väl.
Vi ber för barn och unga som är rädda för att möta dagen.
Vi ber för vuxna som kämpar för att leva nyktra och fria från kriminalitet.
Vi ber för dem som kämpar för det dagliga brödet.
Vi ber för dem som söker Guds väg i vardagen.
Vi ber för dem som är i styrande ställning att vara korruptfria.
Vi ber för våra medarbetare i Litauen om kraft och mod.
Vi ber att den Helige Ande blåser vind och framtid för Litauen mitt i alla oro.
Vi ber i Jesu namn.
Amen

Med vänlig hälsning!
Walla Carlsson