Bön för Pakistan

Enligt vår förbönskalender ber vi särskilt för Pakistan v. 31.

Till följd av Corona-pandemin har möjligheten att resa och fysiskt mötas begränsats. Detta gör att vi  nu istället möts digitalt, via Skype, Zoom, Jitsi osv. På bara några månader har många av oss tagit enorma steg framåt när det gäller kunskap och färdigheter att mötas digitalt vilket kan ses som något positivt trots allt negativt som Coronas framfart över världen för med sig.

I början av mars, precis då Corona-pandemin tog fart i Sverige och i stora delar av världen, besöktes Equmeniakyrkan av tre personer som arbetar för vår samarbetsorganisation Christian Study Centre i Pakistan. Syftet med besöket var främsta att mötas och att tillsammans gå en utbildning för att lära oss metoder för att se och mäta projektresultat (”Result Based Management”, ”Outcome Mapping” och Outcome Harvesting”).

Besöket i Sverige fick dock avbrytas då Pakistan kraftigt begränsade möjligheterna att ta sig tillbaka in i landet och flygbolagen drog ner på flygen. Tisdagen den 17 mars, tre dagar tidigare än planerat, reste gruppen hem med ett av Qatar Airways sista plan till Pakistan. Mycket av det vi hade planerat att göra i Sverige lyckades vi genomföra men kursen i ”Outcome Mapping” fick avbrytas.

Trots att pakistanierna har omfattande restriktioner när det gäller att röra sig i samhället och trots att vi som arbetar för Equmeniakyrkan arbetar hemifrån kunde vi i maj, tack vara teknikens hjälp, återuppta kursen. Från mitten av maj till början av juli har vi tillsammans med vår kursledare Phil Smith mötts vid sju tillfällen. Mellan kurstillfällena har vi fått hemläxor som vi bland annat haft som utgångspunkt när vi åter mötts. CSC samarbetar också med den finska luterska organisationen FELM. Även de har varit med på den digitala kursen i och med att de också är intresserade av att få en ökad kunskap i hur resultat kan synliggöras och mätas.

Equmeniakyrkan (tidigare Missionskyrkan) har under många år varit med och stött det arbetet som Christian Study Centre (CSC) bedriver i Pakistan för att skapa dialog och minska klyftor mellan olika religiösa grupper. Vi förstår att CSC har en god acceptans i det pakistanska samhället och att människor genom deras arbete kommer närmare varandra. Den frågan som vi, Svenska Missionsrådet och SIDA ställer är dock hur har detta närmande mellan människor gått till och hur kan detta arbetet ytterligare stärkas. CSC är dock inte ensamma om att få denna fråga och därför har resultatmätningsmetoder som ”Outcome Mapping” utvecklats.

Vi hoppas nu att CSC genom besöket i Sverige och den efterföljande digitala kursen skall få hjälp att bland annat besvara frågan hur organisationens interreligiösa arbete bidrar till en hållbar fredlig utveckling i Pakistan.

Bön för Pakistan

Vi ber för arbetet med att bygga fred mellan olika religiösa grupperingar i Pakistan. Vi ber för de grupper av kvin­nor och ungdomar som ges träning och handledning, för de religiösa ledare som kommer tillsammans för att lära känna varandra och få en bättre förståelse för varandra. Vi ber också för de konstnä­rer, radioprogramledare, advokater och andra som bestämt sig, att trots risker stå upp för fredliga och rättfärdiga behandlingar av alla oavsett religion. Gud, må du ge dem kraft och kärlek.

Anna Carin P Stenbeck,
handläggare med ansvar för Equmeniakyrkans samarbetet med Pakistan