Bön för Xinjiang

Enligt vår förbönskalender ber vi särskilt för Xinjiang v. 34.

Förföljelse och allvarliga övergrepp i ett av Equmeniakyrkans tidigaste missionsområden.  

Xinjiang, eller Östturkestan som det också kallas, och uigurer är inte bara en av de tidigaste missionsutmaningarna i Equmeniakyrkans missionshistoria utan ett område och ett folk som representerar en stor utmaning även idag. Anklagelser om systematisk förföljelse av uigurerna har under de senaste åren blivit allt mer uppmärksammat i media. Kina-experten och före detta chefen för Östasiatiska museet, Magnus Fiskesjö, anser att det har alla ingredienser för att betecknas som ett folkmord. Att över en miljon, kanske fler har satts i omskolningsläger finns det många vittnesmål om och likaså att uigurer i Xinjiang på många olika sätt tvingas ge upp sitt språk, sin kultur, sin religion och sätt att leva. Det finns vittnesbörd om bl.a. tortyr, om tvångssterilisering av uiguriska kvinnor, människor som försvinner helt och som tvångsförflyttas till andra delar av Kina och en hel del andra övergrepp.

Uigurerna är ett turkfolk med sin egen kultur, språk och en majoritet är sunnimuslimer. De finns i mindre antal i några andra centralasiatiska länder med den stora förföljelsen är framförallt i regionen Xinjiang i Kina. Dock drabbas även uigurer i exil genom att de inte kan kontakta eller besöka sina familjer, och de som försöker tala om övergreppen utanför Kina hotas och trakasseras.

Missionsförbundet hade missionärer på plats i Östturkestan 1892 – 1938 och engagemanget för uigurerna i vår kyrka har fortsatt till idag, och en del kontakt finns fortfarande med en mindre grupp kristna uigurer. Från den aktiva perioden med missionärer finns det också mycket material om det uiguriska folket och kulturen, samlat i bl.a. Gunnar Jarring-samlingen vid Lunds universitet vilken är en av de främsta samlingarna av uiguriska handskrifter i världen. Efter angreppen mot uigurisk kultur i Xinjiang görs nu försök att få samlingen till en del i UNESCO:s program Memory of the World.

Även om vår historia tillsammans med uigurerna är både lång och viktig så behöver den få vara mer än historia. Dagens mycket allvarliga situation för uigurer kallar oss till både engagemang och bön i solidaritet med ett folk som vi som kyrka vandrat med i över 125 år. Det är idag inte möjligt att göra på samma sätt som när pionjärerna åkte ut för att starta sjukhus och sprida evangeliet om Jesus Kristus men vi behöver finna vägar hur vi gör det idag. Vi har en kallelse att i solidaritet med det uiguriska folket lyfta det de utsätts för på olika nivåer och arenor. Vi jobbar med att hitta sådana sätt som kyrka. Du kan ta del av medierapportering, uppmärksamma andra mediekanaler om det som händer och be om att de belyser situationen och kanske tala med din riksdagsman om uigurernas situation. Protestera när det ges tillfälle mot behandlingen av uigurer i Kina, i andra länder och i vårt eget land där man också trakasseras av utländska representanter för de som förtrycker dem. Läs om hur omskolningslägren utnyttjas för slavliknande produktion av t.ex. kläder. Bli sedan en aktiv konsument som ställer krav på företag som inte har koll hur deras produkter producerats. 

Vi behöver också fortsätta att troget be för det uiguriska folket och den här veckan så ber vi som kyrka speciellt för uigurernas situation och om försoning mellan uigurer, kineser och andra folkgrupper i Kina. Lyft gärna det i din församling, din bönegrupp eller andra platser där ni ber.

Läs mer om situationen för uiguriska folket

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kinesisk-minoritetsgrupp-satts-i-omskolningslager

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nya-dokument-kina-sparrade-in-muslimer-for-att-de-hade-skagg

https://www.dn.se/kultur-noje/magnus-fiskesjo-kinas-kampanj-mot-uigurerna-ar-ett-folkmord/

https://omni.se/larm-i-princip-hela-varldens-modeindustri-kan-kopplas-till-arbetslagren-i-xinjiang/a/b5y7je

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/misstankt-tvangsarbete-i-kina-svenska-foretag-bland-kunderna

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/larmet-fran-kina-muslimska-kvinnor-tvangssterliseras

https://www.sandaren.se/nyhet/tusentals-manniskor-ar-beroende-av-att-jag-berattar

https://www.amnesty.org.au/uyghurs-are-not-safe/

Qurban högtiden offerhögtiden är från besök
Bilden är visar Qurban-högtiden (offerhögtiden). Fotograf: Fredrik Fällman