Bön- och Insamlingsdag för Equmenia – 9 oktober 2022

Blås där det glöder

Alla som varit ledare i barn- och ungdomsverksamhet vet att det kan levas om rätt mycket under en samling. Men plötsligt – inte sällan när man sitter runt en lägereld – kommer de där djupa samtalen och stora frågorna om livet, Gud och tron.

Läs mer