Brev från Kyrkoledarna – v.13

Kära medarbetare!

Vi vill i all enkelhet skicka en hälsning till er skördens arbetare. Det är det minsta vi kan göra i dessa oroliga tider med ständiga förändringar.

Ni har säkert redan sett att regeringen stramat åt igen nu och att inga folksamlingar med fler än 50 personer får hållas. Det påverkar såklart än mer planerade gudstjänster och samlingar.

Vi vet att ni redan arbetar hårt och ställer om. Ni söker och finner vägar för att ändå dela evangelium, det trotsiga glada budskapet i tider av akut kris. Det är paradoxen med vår tro, som i sig är en paradox. Att det glada (!) hoppfulla budskapet kan förmedlas i kris. Att vi både kan sörja och glädjas samtidigt, att vi kan finna vila i kaos, att det omöjliga blir möjligt. Vår tros centrum är en paradox: Gud blir människa. Jordiskt och himmelskt förenas. Död blir liv. Vi tror på en Gud som går med, som är medlidaren som förstår. Vår tro är handling. Vi hör om hur ni hittar vägar att fira andakter och gudstjänster, hålla relationer och gemenskap levande. Vi vet att somliga av er startar telefonkedjor eller underlättar för smågrupper att mötas digitalt. I alla tider har vi ju ett särskilt ansvar för barn, unga och gamla, men även för människor som lever i utsatta livssituationer. I våra församlingar blir det därför extra viktigt att hitta vägar till omsorg om dessa och att inte glömma den som även annars sällan syns i våra gemenskaper.

Förutom det självklara att vi måste hörsamma myndigheters beslut, skydda varandra från smittspridning, ge stöd i oron och i sorgen, erbjuda begravningar – så hör vi om hur onlinespelande ökar nu, att ungdoms- och tjejjourer får in ännu fler ärenden, att barn blir än mer utsatta på nätet. Som samlad gemenskap måste vi hitta vägar att vara salt och ljus i världen. Finns det sätt där vi kan öka vår närvaro för de som riskerar att råka riktigt illa ut, eller redan har gjort det?

Vi har fått olika typer av frågor dessa veckor och mycket kan ni ju finna svar på här:

Aktuell information med anledning av coronaviruset, covid-19

Nu väcks än fler frågor och vi vill gärna ta emot dem och söka ge samlade svar, antingen som i den här typen av brev, eller genom att uppdatera ovanstående hemsida. Ni kan också alltid vända er till regionala kyrkoledare. Vi vill också gärna dela goda exempel. Här finns möjligheten att skicka in frågeställningar ni möter som ni vill att vi gemensamt ska bearbeta, och erfarenheter ni gjort så långt som ni vill dela: kyrkoledarna@equmeniakyrkan.se

Vi är i fastan ännu en tid och sällan har fastan varit så bokstavlig som nu. På söndag är temat i kyrkoåret Försonaren. SVT sätter också i denna akuta kris in en direktsänd gudstjänst från en av våra församlingar; Equmeniakyrkan Hovslätt, även P1 sänder från en av våra församlingar; St Jakob i Göteborg.

Vi får i gudstjänster som firas på olika sätt ta emot budskapet om räddaren i mörkret, om att så mycket älskar Gud världen och vill rädda världen att Gud ger Jesus, sig själv, för världens skull. Kristus som går in i mörkret, döden, lidandet, delar det och vänder det.

Må ni alla få kraft och vishet, uthållighet och mod och må Gud välsigna er i denna mycket svåra tid.

Lasse Svensson, Sofia Camnerin, Olle Alkholm

Equmeniakyrkans kyrkoledare