Bryta isoleringen

Enligt Equmeniakyrkans förbönskalender ber vi för Moldavien.

För några veckor sedan blev ”Våld i nära relationer” åter igen en föstanyhet i Sverige efter det att ett antal kvinnor, på kort tid, hade blivit mördade av någon i nära relation till dem.

I Moldavien, ett av Europas fattigaste länder, är det många människor som lever i utsatthet. Våld i nära relationer späds på av ojämställdhet, arbetslöshet och nu också isolering till följd av Coronapandemin och restriktioner.

Organisationen Beginning of Life, som Equmeniakyrkan samarbetar med, fokuserar sitt arbete på att stödja människor som på olika sätt är utsatta genom att bla skapa mötesplatser (just nu också digitalt) i organisationens lokaler, på skolor och i kyrkor. I mötet med andra får människor sätta ord på det de är med om och de får också kunskap om vad det är som skapar utsatthet och möjligheter som finns att komma bort från eller i alla fall mildra utsattheten.

Den 27 maj arrangerar Equmeniakyrkan en Workshop där vi får ta del av Beginning och Life och också Evangeliska Förbundskyrkan i Ecuador beprövade metoder för att förebygga otrygghet och våld och hur man kan nå ut och stödja utsatta människor.

https://equmeniakyrkan.se/kalender/vald-i-nara-relationer-internationellt-perspektiv/

Vi ber, Coronapandemin utmanar det moldaviska samhället, speciellt barn och kvinnor som redan innan pandemin på olika sätt levde i utsatthet. Vi riktar vår bön till den svage och den utsatte och ber att de trots prövningar skall av dig Gud känna att de är sedda och att de inte är ensamma. Vi tackar för Beginning of Lifes närvaro i Moldavien, för den kreativitet som organisationen och medarbetarna har i att nå ut till människor, via bl a sociala medier, där de där får råd och stöd i hur isolering kan brytas och vilka rättigheter varje människa har. Vi ber om mod, vishet och uthållighet i en mycket utmanade situation. Amen

Anna Carin P Stenbeck

Handläggare med ansvar för kontakten med Moldavien