BWAs årsmöte lyfter fram ursprungsbefolknings rättigheter

Indianernas rättigheter lyfts fram vid Världsbaptistalliansens årsmöte i Kanada. Ända fram till mitten av 1900-talet tvingades barn till internatskolor för att avprogrammeras sin indianska identitet, berättar Christer Daelander.

Indianernas rättigheter och kultur lyfts fram vid Världsbaptistalliansens årsmöte i Kanada. Ända fram till mitten av 1900-talet tvingades Kanadas ursprungsbefolkning sätta sina barn på internatskolor för att de skulle avprogrammeras sin indianska identitet och bli ”goda” kanadensiska medborgare.

DSC_7958Världsbaptistalliansen håller just nu sitt årsmöte i Vancouver i Kanada. Vid årsmötets öppnande berättar och sjunger Cheryl Bear, erkänd sångerska och artist från Musqueamfolket, om indianernas kultur och hur de diskriminerats. Smärtan i sången när barnets tas från sin mor går inte att ta miste om.

När man reser omkring i västra Kanada möter man hela tiden tecken på den indianska kulturen. Vissa områden är avsatta som speciella indianreservat dit andra inte har tillträde och där indianerna får ha sina egna lagar. Men de flesta lever ett vanligt liv i det kanadensiska samhället. För många är den indianska identiteten något man döljer men intresset för och omvärderingen av den indianska kulturen kommer mer och mer. Detta var tydligt under årsmötets två första dagar.

DSC_7950

Christer Daelander representerar Equmeniakyrkan på BWAs årsmöte där arbetet för mänskliga rättigheter är ett av fokusområdena. I ett seminarium lyftes våldet i religionens namn i Nigeria fram. Christer håller ett seminarium under torsdagen om religionsdiskrimineringen i Centralasien och Azerbajdzjan.