Delegation mot segregation

Observera

Denna text publicerades första gången den 8 maj, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Statsmakterna vill inspirera oss i trossamfunden att fortsätta vårt arbete mot segregation och utanförskap. Delegationen mot segregation delar ut medel för detta arbete. Ansökningsförfarandet är förhållandevis enkelt. Men ansökningstiden går ut redan den 15 maj.
Läs mer på Delegationenes hemsida: https://www.delmos.se/#