Delegation mot segregation

Publicerat 

Statsmakterna vill inspirera oss i trossamfunden att fortsätta vårt arbete mot segregation och utanförskap. Delegationen mot segregation delar ut medel för detta arbete. Ansökningsförfarandet är förhållandevis enkelt. Men ansökningstiden går ut redan den 15 maj.
Läs mer på Delegationenes hemsida: https://www.delmos.se/#