Efter kyrkokonferensen

Vi har avslutat vår kyrkokonferens, en på många sätt unik konferens, men framför allt för att den varit digital. Många av oss som tagit del av den på olika sätt har nog överraskats över hur nära vi trots allt kunnat komma varandra. För andra har distansen blivit tydligare än vanligt. Men både det som skavt och det som uppskattats, det som saknats och det som trots allt varit möjligt, har på sina sätt påmint igen: vi behöver varandra.

Viktiga val har gjorts. Människor har fått förtroende att vara kyrkostyrelseledamöter, valberedare, utredare och kyrkoledare. Förböner har sänt människor ut i viktiga uppdrag. Tack har framförts för genomförda uppdrag. Många namn är nämnda och många församlingar har omtalats. Hörde inte din församling dit? Känner du dig fjärran från att synas på skärmarna och nämnas i protokollen? Också du behövs.

Låt konferensens böner och löften påminna oss alla om vår kallelse. Du och din församling är Guds ansikte och hand på den ort och i de sammanhang där ni finns. Genom er finns Equmeniakyrkan på er ort, i de möten ni gör. Gud välsigne er i uppgiften att dela nåden och kärleken där ni finns. Och välkommen med i nästa kyrkokonferens – eller någon annan av våra gemensamma mötesplatser – där vi kan få dela era våndor, tacka för era gåvor och dela era erfarenheter.

Jenny Dobers
Regional kyrkoledare