Enkät om den regionala organisationen

Publicerat 

Enligt beslut på Kyrkokonferensen 2013 ska Equmeniakyrkans regionala indelning och regionernas funktion utvärderas. Utvärderingen ska presenteras vid Kyrkokonferensen 2018.

Som ett led i denna utvärdering så inbjuds nu alla i Equmeniakyrkan och Equmenia att vara med och svara på en enkät om regionernas roll och betydelse. Enkäten är öppen till den 15 maj 2017.

Enkäten består av 17 frågor och tar mellan 5 och 15 min att svara på.

Du når enkäten via denna länken:

https://sv.surveymonkey.com/r/PP32TQK

Sofia Camnerin
biträdande kyrkoledare

George Olvik
kommunikationschef