Equmeniakyrkan och Agenda 2030

Igår avslutades klimattoppmötet i New York och idag fortsätter värdens ledare att titta närmare på hur långt vi har kommit i arbetet att nå de globala utvecklingsmålen – Agenda 2030. Detta sammanfaller med årsdagen av antagandet av Agenda 2030 den 25 september.

Igår avslutades klimattoppmötet i New York och idag fortsätter värdens ledare att titta närmare på hur långt vi har kommit i arbetet att nå de globala utvecklingsmålen – Agenda 2030. Detta sammanfaller med årsdagen av antagandet av Agenda 2030 den 25 september.

Agenda 2030s övergripande mål är att: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

Equmeniakyrkan är med i arbetet för att uppnå de globala målen och vi fokuserar just nu på

mål 5, 13 och 16. Här följer ett antal exempel på hur Equmeniakyrkan, nationellt och internationellt bidrar till detta.

Mål 5. Jämställdhet

Equmeniakyrkan nationellt arbetar för att:

  • Öka kunskap om jämställdhetsfrågor.
  • Ökat engagemang och i Sverige arbetar aktivt med uppföljningen av #metoo-uppropet och #sanningenskagöraerfria.
  • Ändrat beteende – Personal, församlingar och lokala Equmeniaföreningars medlemmar bör tillämpar ett tydligt jämställt förhållningssätt i alla sina verksamheter.

Internationellt:

  • Tillsammans med Hindustan Covenant Church i Indien stödjer vi arbete för att stärka flickor och kvinnors egenmakt.
  • Equmeniakyrkan är en del av den globala kampanjen ”Thursdays in Black” för att motverka våld och våldtäkt.
  • I Ecuador stödjer Equmeniakyrkan ett projekt för att motverka våld i nära relationer.
  • I Moldavien stödjer vi opinionsbildning för att motverka kvinnors marginalisering och könsbaserat våld.

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Equmeniakyrkan nationellt arbetar för att:

  • Öka kunskap om klimatfrågor
  • Ökat engagemang – så att det 2021 finns ett fungerande och aktivt nätverk  – Grön kyrka/församling.
  • Ändrat beteende – så att personal, församlingar och lokala Equmeniaföreningar planerar all verksamhet med klimatpåverkan som raster. 

Internationellt:

  • Tillsammans med Hindustan Covenant Church i Indien stödjer vi ett arbete för att människor skall få bättre sanitära förhållanden och rent vatten.
  • I norra Thailand stödjer vi ett arbete som Thailand Karen Baptist Convention bedriver i byar och med bybor – för hållbar försörjning genom bl.a. bevarande av vattentäkter och skog samt hållbara jordbruksmetoder.
  • I Kongo Brazzaville stödjer vi återbeskogning av savannområden i en region i landet och planer finns på att utvidga arbetet till andra regioner.

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Equmeniakyrkan nationellt arbetar för att:

  • Ökad kunskap – om lokalt fredsarbete och konflikthantering.
  • Ökat engagemang – för en ökad medvetenhet och engagemang där fler personer blir aktörer inom fredsarbete och konflikthantering.
  • Ändrat beteende – för ett medvetet engagemang inom fredsarbete och konflikthantering för att skapa inkluderande och trygga verksamheter.

Internationellt:

  • Tillsammans med våra systerkyrkor stödjer vi arbetet med att utveckla och starta nya församlingar där människor får mötas och fördjupa sin tro.
  • Tillsammans med Evangeliska kyrkan i Egypten arbetar vi med dialog mellan kristna och muslimska ledare
  • Equmeniakyrkan är en del av Ekumeniska följeslagarprogrammet i Israel och Palestina för rättvis fred i det Heliga landet.
  • I Pakistan stödjer Equmeniakyrkan ett projekt för fredliga relationer och förståelse mellan olika religiösa grupper.
  • Genom APG 29 och internationella utbyten bidrar till fred och ett inkluderande samhälle.
  • I Kaukasus, Centralasien, Mellanöstern, Nordafrika, Indien m.fl. områden och länder stödjer Equmeniakyrkan insatser och utbildning för religions- och övertygelsefrihet för alla.
  • I Kongo Kinshasa stödjer vi ett utvecklingsprojekt genom det Evangeliska samfundet som även innehåller medborgarplattformar där medborgarna på lokal och regional nivå får möta och ställa politiker till svars.
  • I Kongo Brazzaville driver Evangeliska Kyrkan en idrottsskola med barn och ungdomar från olika etniska grupper där de lär sig samverka kring vissa grundläggande fredsprinciper istället för att kriga mot varandra.
  • I Nicaragua ger Equmeniakyrkan stöd så att pastorer kan finnas på plats som hoppingivare i och påverkansaktörer från de byar som utsätts för så kallad ”land grabbing”.

Läs mer om FNs Globala mål/ Agenda 2030: https://www.globalamalen.se/