Equmeniakyrkans nationella kansli får en ny enhet för medarbetare

Just nu genomgår Equmeniakyrkans nationella kansli och regioner en omorganisation. Arbete med omorganisationen påbörjades under hösten förra året. Sedan den 1 september börjar omorganisationen verkställas och den 1 januari 2022 kommer stora delar av den nya organisationen vara på plats. Karin Wiborn, biträdande kyrkoledare och chef för enhetscheferna i Equmeniakyrkan förklarar omorganisationen så här:

  • Nationella kansliet kommer att organiseras på liknande sätt som innan men med den stora skillnaden att vi gått igenom medarbetares arbetsbeskrivningar samt skapat en ny enhet som till viss del ersätter den tidigare enheten ”Lednings- och verksamhetsstöd”.  Vi tydliggör också tjänster i den tidigare enheten som är tydligt kopplade till kyrkoledningens uppdrag i ett kyrkosekretariat. Några tjänster kommer att avslutas, främst genom naturlig avgång.    
  • Vi vill tydliggöra våra tre huvuduppdrag som nationellt kansli; att samordna församlingarnas mission i Sverige, mission internationellt samt utbilda diakoner och pastorer. I och med detta har vi skapat en helt ny enhet för medarbetare i Equmeniakyrkan. Enheten kommer särskilt att arbeta med ordinerade pastorer och diakoner, de som är i församlingstjänst samt ansvara för kontakt med utbildningsinstanser. Vi har, som samfund, alltid ett särskilt ansvar för de i särskild tjänst, ordinerade och utsända i Equmeniakyrkan och dess samarbetsländer.  

Den 1 oktober börjar Gustaf Björkman som chef för den nya enheten. Gustaf har sedan tidigare arbetat i församlingstjänst i Västerkyrkan, Lund och arbetat deltid med fortbildning av Equmeniakyrkans medarbetare. Läs mer om Gustaf här.

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Equmeniakyrkan lämnar yttrande till regeringen kring uppehållstillstånd" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.