Folket i Kongo kräver presidentval i år

Den samlade oppositionen har idag kallat alla medborgare att manifestera sitt missnöje och kräva att konstitutionen följs genom att nyval utlyses och den sittande presidenten avgår.

Oppositionen i Demokratiska Republiken Kongo (DRK) uppmanar alla att idag visa sitt missnöje med att landets president sitter kvar. Han har suttit två mandatperioder och ska enligt konstitutionen avgå och nyval utlysas.

drkkartaMåndagen den 19 september 2016 är ett viktigt datum för landet och medborgarna i Demokratiska Republiken Kongo (DRK). Det är den dag då landets valkommission skulle ha publicerat processen för årets presidenval såsom artikel nr 73 i grundlagen (konstitutionen) säger: ”Le scrutin pour l’élection du Président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante, quatre-vingt-dix jours avant l’expiration du mandat du Président en exercice». Det innebär att processen för presidenvalet ska sammankallas av den oberoende nationella valkommissionen 90 dagar före utgången av mandatet för den nuvarande presidenten. Detta har dock inte gjorts och därför har den samlade oppositionen organiserat och kallat alla medborgare till att manifestera idag för att visa sitt missnöje och kräva att man respekterar konstitutionen.

Den sittande presidenten har varit vid makten i mer än 10 år. Han har förbrukat sina två mandatperioder och måste därmed lämna sin plats till förfogande, enligt landets konstitution, artikel nr 70: ”Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président. »

Presidenten har i stället gjort flera försök att ändra grundlagen. Han har kallat alla politiska partier att komma till samtal för att hitta en lösning på problemet, men oppositionen vägrar att delta, eftersom medlemmarna är rädda för att presidenten vill söka stöd för att ytterligare stanna kvar vid makten, vilket han inte har rätt till.
Ovissheten i det politiska läget i landet skapar oro bland folket och påverkar säkerhetssituationen för alla som finns i DRK och planerar att åka dit. Equmeniakyrkan följer utvecklingen och har ständigt kontakt med missionsarbetare/missionärer, personalen på kontoret i Kinshasa, samarbetskyrkornas ledningar och den Svenska ambassaden i Kinshasa samt den kongolesiska ambassaden i Stockholm för att snabbt kunna agera om en krissituation skulle uppstå.

Kimy Konde
samordnare Afrika