Förbön för Moldavien

Enligt vår förbönskalender ber vi särskilt för Moldavien v. 40.

Under veckan som gått har SVT inlett en serie som har namnet ”En våldsam kärlek” . I dokumentärserien får vi höra fyra berättelser från kvinnor som är utsatta. Det har sedan länge varit känt att våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem, långt större än t ex gängkriminalitet som vi hör mycket om i medierna. I dokumentärserien ställs bl a frågor som; Varför är det så få som anmäler sina män? Varför är skulden och skammen så stor? Varför går man inte efter första slaget? Frågor som jag som tittare också ställer mig när jag tittar på det första programmet och får höra om den terror och tortyr som den utsatta kvinnan berättar om.

Våld i Nära Relationer är ett globalt problem och en enorm utmaning. Vi i Equmeniakyrkan är tacksamma för att vi i Moldavien har möjlighet att stödja Beginning of Life (BoL) som just arbetar för och tillsammans med människor som lever i utsatthet och med ett ständigt hot om att bli utnyttjade sexuellt.

Genom stöd från SIDA och egna insamlade medel stödjer vi bla projektet ”Dignity in equality”. I detta arbete försöker BoL hitta och arbeta med grundorsakerna till människohandel och andra sociala problem som finns i Moldavien. En stor utmaning BoL har identifierat är kvinnornas generella situation och bristen på jämställdhet. I Moldavien talar man tex  inte om det våld som kvinnor utsätts för i hemmet och det är därför ytterst svårt för kvinnor att bryta upp från destruktiva förhållanden. Corona-pandemin, med restriktioner om rörlighet, innebär för många att hemmet blivit ett fängelse. Det är också mycket svårt att vara ensamstående förälder då det råder brist på barnomsorg och kvinnor blir tvungna att leva kvar i relationer som innebär våld och övergrepp. Kvinnor har dess utom  låg representation i beslutsfattande församlingar.

BoL lyfter frågor om jämställdhet på tre arenor: på skolor, i kyrkor och i nätverk med andra organisationer.  T ex finns program där ungdomar träffas till regelbundna samlingar för att på djupet tala om frågor kring identitet och relationer.

Den 19 november arrangerar Equmeniakyrkan en dag på Enskilda Högskolan i Stockholm då vi skall tala om Våld i Nära Relationer. I programmet medverkar bla någon från Beginning of Life för att berätta om sitt arbete och de erfarenheter man har i frågan.

Vi tackar Gud för Beginning of Lifes medarbetares kompetens att arbeta med våld i nära relationer.

Vi ber om mod, vishet och beskydd under en mycket utmanade situation.

Anna Carin Persson Stenbeck,
Handläggare internationella enheten