Förbönskalender kvartal 4

Nu finns förbönskalendern för kvartal 4 att ladda ner. Var med och be för vårt arbete!

Kalendern sträcker sig från september–december och innehåller två förböner per söndag. En för internationellt arbete och en för nationellt arbete. 

Låt gärna bönerna bli en del i församlingens gudstjänstfirande.