Första delrapporten från regionutredningen – synpunkter mottages gärna!

Observera

Denna text publicerades första gången den 21 november, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Till kyrkostyrelsens och equmeniastyrelsens sammanträden 11-13 november lämnade den gemensamma regionutredningen en första delrapport om sitt arbete. Rapporten behandlades i ett gemensamt möte med de två styrelserna på lördagen, och god tid gavs för samtal i tvärsammansatta smågrupper. Inga beslut fattades men de två styrelserna var överens om att överlämna de synpunkter som framförts till regionutredningen att beaktas i det fortsatta arbetet.

Nu publicerar vi delrapporten – kommentera gärna här nedan eller skicka dina synpunkter till regionutredningens sekreterare Ann Westblom, ann.westblom@gemensamframtid.se.

Rapporten (PDF) >