Förtroenderåd

Församlingsrådet bjuder in till stormöte/förtroenderåd.

Sedan förra höstens möte i förtroenderådet, där representanter för alla församlingar var inbjudna, har ett församlingsråd börjat mötas och arbeta i Equmeniakyrkan region Stockholm. Rådet består av sex representanter från församlingar i olika delar av vår region. Detta råd kommer kunna arbeta effektivare än det förtroenderåd vi tidigare haft (med en representant från varje församling) – men ersätter det inte helt.

Vid höstens regionfest 5 oktober bjuder vi åter in till stormöte/förtroenderåd dit vi hoppas att varje församling vill utse en eller två representanter. Ni församlingar inbjuds då att formellt utse församlingsrådet och tillsammans med rådet samtala om det som är viktiga frågor för församlingarna i vår region. I det interrimråd som börjat arbeta och som står till förfogande för val den 5 oktober finns:

Niklas Fagerstrand, Enebykyrkan

Olle Westberg, Hallundakyrkan

Bertil Åhman, Uppsala Missionskyrka

Gudrun Jerresand, Kyrkan vid Brommaplan

Anna Kettner, Sankt Peters kyrka, Stockholm

Catharina Björkqvist, Equmeniakyrkan Västra Gotland

Jenny Dobers, regional kyrkoledare

 

Program 5 oktober:

12:00 Lunch för den som önskar

13:00 – 16:30 Överläggningar och samtal under ledning av församlingsrådet

17:00 Gudstjänst

18:00 Middag och fest

 

Vi kommer uppdatera den här sidan med mer detaljerad information för våra samtal. Teman vi kommer beröra:

Hur vi vill samverka och vad vi gör tillsammans i regionen utifrån vår verksamhetsplan

Val av och medskick till församlingsrådet

Hur är man mångfaldsförsamling?

Vad händer när en församling blir större?

Internationellt perspektiv på vårt regionala/lokala arbete

Anmäl dig till samlingen här