Forum för kvinnor inom trossamfunden

Publicerat 

DELAKTIG, STARK OCH SYNLIG 2018

– ett forum för kvinnor inom trossamfunden

Är du kvinna och ledare i ett trossamfund? Vill du utvecklas för att kunna ta mer ledande positioner och påverka mer i ditt samfund? Sök till Sveriges första interreligiösa mentor- och ledarskaps-program för kvinnor!

Hösten 2018 anordnar Myndigheten för stöd till trossamfund ett mentor- och ledarskapsprogram riktat till kvinnor inom trossamfunden. Syftet med denna satsning är att:

  • Stimulera diskussioner och medvetenhet om kvinnors makt, representation och medverkan inom trossamfunden.
  • Stärka kvinnors nätverk mellan olika organisationer.
  • Ge redskap till kvinnor att öka sitt inflytande och utvecklas som ledare

Läs mera på denna länk: http://www.myndighetensst.se/utbildning/delaktig-stark-och-synlig.html