Forum för kvinnor inom trossamfunden

Observera

Denna text publicerades första gången den 14 maj, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

DELAKTIG, STARK OCH SYNLIG 2018

– ett forum för kvinnor inom trossamfunden

Är du kvinna och ledare i ett trossamfund? Vill du utvecklas för att kunna ta mer ledande positioner och påverka mer i ditt samfund? Sök till Sveriges första interreligiösa mentor- och ledarskaps-program för kvinnor!

Hösten 2018 anordnar Myndigheten för stöd till trossamfund ett mentor- och ledarskapsprogram riktat till kvinnor inom trossamfunden. Syftet med denna satsning är att:

  • Stimulera diskussioner och medvetenhet om kvinnors makt, representation och medverkan inom trossamfunden.
  • Stärka kvinnors nätverk mellan olika organisationer.
  • Ge redskap till kvinnor att öka sitt inflytande och utvecklas som ledare

Läs mera på denna länk: http://www.myndighetensst.se/utbildning/delaktig-stark-och-synlig.html