Frustration och oro gällande utvisningar till Afghanistan

Just nu är vi många runt om i landet som känner stor frustration och oro gällande utvisningar av asylsökande och framförallt utvisningar till Afghanistan. Utvisningarna drabbar människor som redan utsatts för svåra påfrestningar.

Equmeniakyrkan delar den frustration och oro som många bär på gällande utvisningar till Afghanistan.

Vi står inte bredvid och tittar på skriver Lasse Svensson, Kyrkoledare, i sin senaste blogg. https://equmeniakyrkan.se/med-ord-och-handling/

Just nu är vi många runt om i landet som känner stor frustration och oro gällande utvisningar av asylsökande och framförallt utvisningar till Afghanistan. Utvisningarna drabbar människor som redan utsatts för svåra påfrestningar och frustrationen är svår både hos dem och hos oss alla i församlingar som tagit emot asylsökande och som fortsatt vill stödja dessa personer.

Majoriteteten av de ensamkommande som kom till Sverige under hösten 2015 och vintern 2015/2016 var just från Afghanistan. Om dessa hinner fylla 18 innan de får ett beslut i sitt asylärende och sedan inte anses ha individuella tillräckliga skäl för asyl så står en stor grupp av dessa ungdomar inför utvisningsbeslut, tyvärr. Även afghaner som aldrig bott i Afghanistan utan är födda och uppvuxna utanför landet i Iran eller Pakistan utvisas till Afghanistan.  En anledning till att många ungdomar därifrån nu får utvisningsbeslut kan hänga ihop med att de fyller 18 år, därför anses som vuxna, och inte har individuella skäl som gör att de anses vara i behov av internationellt skydd samt inte har skäl som motsvarar de krav som gäller för att man ska anses som flykting eller alternativt skyddsbehövande. Konvertiter och minoritetsgrupper drabbas särskilt hårt.

mig

Som kyrkor har vi framfört vår kritik till Regeringens beslut att utvisa till Afghanistan, trots det fortsatta osäkra läget i Afghanistan. I förra veckan, 6 okt, mötte Sveriges kristna råd, tillsammans med tolv andra civilsamhällesorganisationer, Morgan Johansson, migrationsminister som sammankallat till asylforum. I mötet framförde kyrkorna kritik gällande utvisningar till Afghanistan och det märkliga i att UD avråder resor till Afghanistan på grund av säkerhetsläget, men samtidigt utvisar Sverige unga pojkar till landet. Morgan Johansson gav en liten öppning för en förändring i bedömningen om hur säkert det är att skicka tillbaka människor till Afghanistan om säkerhetssituationen förändras, men några direkta löften gav han inte. Morgan Johansson framhöll att man följer praxis.

Som kyrka och som enskilda kristna står vi alltid på den utsatta människans sida och vi kommer att fortsätta att ge vårt stöd till dem vi välkomnat och tagit emot i vårt land och i våra församlingar. Det är viktigare nu än någonsin att inte ge upp utan fortsätta kämpa för en human flyktingpolitik. När andra drar sig undan är det en utmaning att i Jesu namn bli kvar. Kyrkornas gemensamma arbetsgrupp i SKR kommer fortsätta påverkansarbete och hoppas också snart komma med ett uttalande gällande utvisningar.

Vi vill stödja er i församlingar som står mitt i denna frustration och oro för beslut om utvisning, som gjort allt ni kunnat för att välkomna och ingett hopp och mod till människor som tagit sin tillflykt till Sverige. Den kärlek och medmänsklighet ni ger och visar är inte förgäves. Kärleken är stark och bärs vidare. Några killar kom hit som analfabeter och han nu knäckt läskoden, har fått ett nytt språk, lärt sig en del om en ny kultur med mera och denna kunskap och vänskap de fått kommer de ha nytta av i framtiden. Tack för allt värme, kärlek och stöd som ni ger till dem ni möter!

Vi vill rekommendera er att lokalt gå samman. Ta kontakt med andra kyrkor och organisationer lokalt. Inbjud till ett samtal om hur ni tillsammans kan gå vidare. Han ni tillsammans slipa argument i överklaganden, kanske kan ni tillsammans inbjuda till manifestation, tillsammans göra ett upprop? Stötta varandra, be tillsammans, håll ut tillsammans! Tillsammans är vi starka, tillsammans kan vi förändra och inge hopp och tro!

För rådgivning i enskilda ärenden kontakta Rådgivningsbyrån eller Sociala missionen. Gratis rådgivning. https://equmeniakyrkan.se/migration-och-mangfald/migration-och-asyl/radgivning-till-asylsokande/

Bön:

Gud, ingen människa är en främling för dig och ingen som är övergiven av människor är glömd av dig. Vi ber dig: Ta hand om alla som tvingats lämna sitt land och skiljas från sina närmaste. Var nära alla som måste söka sitt uppehälle i främmande land.

Låt alla få möta godhet och vänlighet, och få nya vänner och nytt hopp.

Gud vi ber för den som fått beslut om utvisning eller avvisning, vi ber om beskydd, mod och en trygg plats att återvända till.

Gud vi ber för beslutsfattare, vi ber om vishet och förstånd, om en generös och human asylpolitik.

Gud ge oss mod kraft och uthållighet i vår kamp för människors rätt till ett värdigt liv.

Hjälp oss att tillsammans bygga en värld och ett samhälle öppet för alla.

Låt fredliga tider komma låt rättvisan komma, låt ditt rike komma!

Amen.

 

Varma hälsningar från

Samordnarna för migration och asyl i Equmeniakyrkan.

genom

Inga Johansson

 

Manifestation för att stoppa utvisningen av afghanska barn:

https://www.facebook.com/events/342912576042721/

Bifogar ett antal länkar gällande utvisningar:

Namninsamlingar: https://www.skrivunder.com/vistarinteut

https://www.namninsamling.com/site/list.asp?id=2046

Artikel i Dagenhttps://www.dagen.se/debatt/sveriges-skamliga-asylpolitik-1.790698

Uttalande Svenska afghanistiakommittén: https://sak.se/blogg/utvisa-inte-unga-afghaner-till-afghanistan

Avtal om återsändande av afghaner : https://www.svt.se/nyheter/inrikes/avtal-om-atersandande-av-afghaner-klart

Migrationsverket: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-09-27-Sa-jobbar-Migrationsverket-med-ensamkommande-barns-asylprovning.html

Manifestation i Stockholm https://www.facebook.com/ShahmamaSalsalSweden/?hc_ref=PAGES_TIMELINE