Grundutbildning Kyrka-Polis i samverkan

polis

Är du diakon/pastor/präst och vill samverka med Polisen?Då är detta utbildningen för Dig!

Polismyndigheten utbildar tillsammans med Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift präst/pastor/diakon som är beredd att arbeta i samverkan med Polisen vid svåra händelser, meddelande av dödsbud, samtalsstöd till polisanställda och annan verksamhet.

  • Grundutbildning Kyrka-Polis i samverkan 
  • Start 3 oktober 2022
  • Ansökan skall vara inne senast 15 april 2022