Gudstjänstkläder

”Kläder och vad vi har på oss är på inget sätt avgörande. Man ska använda det man är bekväm med och det man känner sig lyssnad på i.” Lasse Svensson delar tankar om gudstjänstkläder i kyrkoledarbloggen.

Lasse_DSC_0612_eb”Vårt uppdrag och vår kallelse är att genom ord och handling leda människor till en livsförvandlande gemenskap med Jesus. För det krävs inga särskilda kläder. Nu finns framtaget kläder som är våra egna och som den som vill använda kan använda. Den som vill använda det man är van vid och brukar är fri att göra så. Fokus för Equmeniakyrkan är inte kläder – det är uppdraget.”

Lasse Svensson delar tankar om gudstjänstkläder i kyrkoledarbloggen.

Läs mer »