Gudstro efter Japankatastrofen

Observera

Denna text publicerades första gången den 7 juli, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Igår kväll berättade tre japanska baptister om sina upplevelser och reflexioner under och efter jordbävningskatastrofen i östra Japan. Egentligen är det väl fel att säga ”efter”, eftersom den fortfarande kan säga pågå och kommer att få konsekvenser många årtionden framåt. En av dem berättade hur hon först började ifrågasätta Guds omsorg men sen bestämde sig för att hålla sig till Jesu sätt att vara mitt i lidandet och med honom be Min Gud varför har du övergivit mig. I rubriken fanns uttrycket The pain of God med, d v s en tanke om att detta är inte Gud som orsakat utan något som Gud också lider av och han lider med dem som drabbats. Fokus kom också starkt att ligga på den mänskliga ansvarssidan av katastrofen, d v s kärnkraftverket i Fukushima. Reflexionerna mynnade ut i ett kraftfullt teologiskt avståndstagande från kärnkraften. Själv är jag en person som accepterar kärnkraft och fortfarande kan jag tycka att det är skillnad på att ha ett kärnkraftverk i Forsmark och på Japans östkust. Det senare är verkligen en beräknad högrisk. Men jag måste samtidigt ta intryck. Kärnkraften är också den koldioxid-utsläppande även om det sker indirekt.

I vilket fall som helst är det spännande när vittnesbörd och teologisk reflexion mynnar ut i politiska-praktiska ställningstaganden, vilket är tämligen karaktäristiskt för BWA och dess möten. Här blandas verkligen allt: församlingsplantering, evangelisation, akademiteologisk reflexion, konfkret fredsarbete, anti-trafficking och kamp för religionsfrihet. Denna blandning är baptism för mig.

Per Westblom, ur Baptistbloggen

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Tilda på väg till tjänst i Kongo-Kinshasa" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.