Hälsning från Församlingsrådet i Equmeniakyrkan Region Stockholm

I oktober på regionfesten bekräftades följande val av församlingsråd (listade från norr till söder):

Bertil Åhman, Uppsala Missionsförsamling

Niklas Fagerstrand, Enebykyrkans församling (har avgått, ersättare söks just nu)

Gudrun Jerresand, Bromma Baptistförsamling (Kyrkan vid Brommaplan)

Anna Kettner, S:t Peters församling

Olle Westberg, Equmeniakyrkan Hallunda

Catharina Björkqvist, Equmeniakyrkan Västra Gotland

Jenny Dobers, regional kyrkoledare

Tidigare har församlingar uppmuntrats att utse ett ombud till regionens förtroenderåd. Förtroenderådet är nu ersatt av församlingsrådet + stormöte för församlingarna på hösten. Vi rekommenderar dock att ni utser en person i styrelsen som har till uppgift att ta emot och föra vidare information som kommer från regionen.

När det gäller stormötet hösten 2020 kommer vi pröva en lite annorlunda modell än vi haft tidigare år i och med våra regionfester. Vi möts för samtal och överläggningar vid ett tillfälle och bjuder in till gudstjänst och seminarier vid ett annat. Den 3 oktober bjuder vi in till en storsamling för församlingarna. Samlingen planeras nationellt och kommer ha samma upplägg i alla regioner. Det blir ett rådslag för församlingarna kring Equmeniakyrkans ekonomi, verksamhet och prioriteringar. Kyrkoledare och kyrkostyrelse närvarar och inbjudan kommer gå till ordförande och medarbetare men samlingen är öppen för alla intresserade. Equmenia möts samma dag för sin regionstämma på annan ort. Den 16-17 oktober välkomnar vi sedan till Vetekornsdagar, dagar för fördjupning, inspiration och vila.

Under våren bjuder kyrkoledning och kyrkostyrelse som tidigare år in till Mötesplatser inför kyrkokonferensen. Vi i församlingsrådet kommer delta också i dessa träffar. I vår region ordnas en träff den 4 maj i Abrahamsbergskyrkan och en den 5 maj i Österledskyrkan, Uppsala. Vi kommer försöka ordna så att det blir möjligt för gotlänningar (och ev andra som har lång resväg) att följa någon av samlingarna via videolänk. Kvällarna blir viktiga mötesplatser för att oss att tillsammans sätta oss in i kyrkokonferensens frågor.

Teman för 2020

Vi behöver i Equmeniakyrkan fortsätta arbeta med att stärka vår budget. Det är viktigt att församlingarna är nära involverade i de samtal som behöver föras om ekonomi, insamlingar, verksamhet och internationell mission. Kyrkokonferensen blir ett tillfälle att föra dessa samtal. Vi vill också fortsätta samtalen i storsamlingar förlagda i varje region i höst.

I vårt regionala församlingsråd har vi dessutom talat om att framöver lyfta internationella frågor – hur kan vi församlingar i regionen stötta varandra i vårt internationella engagemang? Detta vill vi lyssna in under årets samlingar. Har ni idéer för detta – eller annan input ni vill ge oss i församlingsrådet, här gärna av er på forsamlingsradet.stockholm@equmeniakyrkan.nu

Sammanfattning mötesplatser för överläggningar mellan församlingarna under 2020

4 maj 18:30 Mötesplats inför kyrkokonferensen, Abrahamsbergskyrkan

5 maj 19:00 Mötesplats inför kyrkokonferensen, Österledskyrkan Uppsala

21-24 maj     Kyrkokonferens, Malmö

3 okt em        Stormöte för församlingarna (plats ej klar)

16-17 okt      Vetekornsdagar, Österledskyrkan Uppsala

Utöver detta ordnas mer riktade utbildnings- och nätverksträffar under året. För info om de olika samlingarna, följ regionens nyhetsbrev och vår hemsida https://equmeniakyrkan.se/stockholm/ (hemsidan är nylanserad och håller på att uppdateras, om du inte hittar all info nu, titta in på sidan snart igen!)

Med önskan om nåd och frid från vår herre Jesus Kristus åt er alla

Församlingsrådet Region Stockholm,

Forsamlingsradet.stockholm@equmeniakyrkan.nu

Ytterligare information

I regionen finns också en referensgrupp för medarbetare. Församlingsrådet och referensgruppen har hittills inte haft gemensamma möten. Jenny Dobers är länken mellan dem. I referensgruppen ingår just nu:

Lasse Vallmoss, pastor Abrahamsbergskyrkan församling

Mats Carlsson, pastor Andreaskyrkan

Christina Lindgren, sjukhuspastor

Karin Fritzsson, pastor Stuvstakyrkans församling

Lilian Edman, diakon Vårdklockans församling, Visby

Jenny Dobers, regional kyrkoledare

Två personer har just avgått från gruppen vilket gör att vi just nu saknar en medarbetare från Uppsala samt en bredare representation i yrkesgrupper