Hälsning och rapport från kyrkostyrelsen

Kerstin Enlund, ordförande kyrkostyrelsen

I februari höll kyrkostyrelsen årets första möte och mötet hölls delvis tillsammans med Equmenias styrelse. Kyrkostyrelsens ordförande Kerstin Torkelsson Enlund vill med denna rapport skicka en hälsning från styrelsen och mötet.

Punkter som diskuterades var bland annat den kommande kyrkokonferensen, regionernas organisation och den internationella strategin.