Handlingarna till bildarmötet

Observera

Denna text publicerades första gången den 4 april, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Nu är äntligen handlingarna till Bildarmötet på väg att tryckas upp. Alla församlingar i Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan får inom kort handlingarna i två exemplar per post. Fler ex kan beställas kostnadsfritt från Gummessons Bok & Musikinfo@gummessons.se.

Redan nu kan du hämta hem hela boken, eller delar av den, här:

Bildarmöteshandlingar, bok 48 s + omsl >

Handlingarna i delar:

Teologisk grund >
Kommentarer till teologisk grund >
Stadgar för X-kyrkan >
Kommentarer till stadgar för X-kyrkan >
Styrelsens namnförslag >
Förslag till styrelse för X-kyrkan >
Equmeniakyrkans verksamhetsplan >
Förslag till budget för X-kyrkan >
Strategisk plattform (14 mars) >

Fullmakt som behövs för att kunna rösta i mötet kan du hämta här >

.

A Theological Foundation for the X-Church (PDF)
Suggested Statues for the X-Church (PDF)
Statuts de l’Église X (PDF)
Fondement théologique de l’Église X (PDF)

.

Info om namnbruket

I de handlingar som de tre samfundens styrelser står bakom och lägger som förslag till bildarmötet används konsekvent X-kyrkan som benämning på den nya kyrkan. I en del av de dokument som GF-föreningens styrelse står som avsändare för används det namn på kyrkan som GF-styrelsen föreslår att man skall anta, dvs Equmeniakyrkan. I föredragningslistan framgår vem som är avsändare för vilket dokument.

.

Errata

I den upptryckta versionen av stadgarna, i §11 (sidan 17), har det blivit ett fel:

§11.3 Skrivning i Bildarmöteshandlingar
Kyrkostyrelsen är beslutsmässig då minst sju ledamöter är närvarande. Den fattar beslut genom öppen omröstning. Om ledamot begär så, skall dock sluten omröstning ske. Vidlika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val, då frågan avgörs genom lottning.

§11.3 Riktig skrivning
Kyrkostyrelsen är beslutsmässig då minst två tredjedelar av de valda ledamöterna* är närvarande. Den fattar beslut genom öppen omröstning. Om ledamot begär så, skall dock sluten omröstning ske. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val, då frågan avgörs genom lottning.

*Skrivningen skall ses som räknat uppåt till antal hela personer inklusive ordförande

I de digitala versionerna ovan är detta åtgärdat.