I kyrkans tjänst

Publicerat 

– En utredning gällande diakoners och pastorers ställning inom Equmeniakyrkan

Vid kyrkostyrelsens sammanträde i januari 2017 fördes ett idésamtal om de särskilda tjänsterna i Equmeniakyrkan samt utbildningarna till pastor och diakon. Då beslutades att ta fram en projektplan för hur kyrkan skulle arbeta vidare med frågan. I mars 2017 initierade kyrkostyrelsen tillsammans med kyrkoledningen en utredning kring vad Equmeniakyrkan menar och vill med de två ordinerade tjänsterna diakon och pastor.

Den 2 april 2017 tillfrågades Daniel Strömner om att leda utredningen och under våren 2017 utsågs även ett projektråd.

Nu, ett och ett halvt år senare, har kyrkostyrelsen med tacksamhet tagit emot Daniel Strömners utredning. Den utgör ett underlag i kommande processarbete för hur Equmeniakyrkans kyrkosyn, ämbetssyn, utbildningar och andra relevanta aspekter av kyrkans liv, skall hanteras nu och i fortsatt vandring framåt. Här finns nu denna utredning att läsa. Den innehåller utredarens resonemang och slutsatser. Utredningen är att betrakta som ett underlag för fortsatt arbete.

 

,