From Uncategorized

Publicerat 

Vilken är vår tids potatis?

För hundra år sedan delade våra församlingar tillsammans ut tusentals kilo potatis i hungersnödens Stockholm. Det var viktigt. Men vilken social och andlig nöd står samhälle och skapelse inför 2018? Vad möter ni i er diakoni? Vilken ska vara vår diakonis roll idag och in i framtiden? Kort sagt: hur kan vi stärka och synliggöra vårt arbete …

Read more

Publicerat 

Klimatfasta i Equmeniakyrkan

Under fastetiden inför påsken 2019 går Equmeniakyrkan in i en klimatfasta. Under denna tid avstår all nationell personal resor och transportmedel som använder fossila bränslen som flyg, bil och båt.

Read more

Publicerat 

I kyrkans tjänst

– En utredning gällande diakoners och pastorers ställning inom Equmeniakyrkan Vid kyrkostyrelsens sammanträde i januari 2017 fördes ett idésamtal om de särskilda tjänsterna i Equmeniakyrkan samt utbildningarna till pastor och diakon. Då beslutades att ta fram en projektplan för hur kyrkan skulle arbeta vidare med frågan. I mars 2017 initierade kyrkostyrelsen tillsammans med kyrkoledningen en …

Read more

Publicerat 

Nyhetsbrev Region Öst, september 2018

Här kan du läsa det senaste nyhetsbrevet som har gått ut från regionen till församlingar och föreningar. Har du inte fått det eller vill läsa det ändå, så finns det att se här: Utskick Region Öst september 2018   Vill du få nyhetsbrevet via mail, kontakta Louise Svennberg på louise.svennberg@equmeniakyrkan.se.

Read more

Publicerat 

Föreningsutvecklaren har ordet

Hej! Jag heter Matilda och är föreningsutvecklare för Equmenia Region Stockholm. Jag tänkte passa på att beskriva mig själv lite och vad min tjänst betyder för er.   Som föreningsutvecklare finns jag tillgänglig för alla Equmeniaföreningar i regionen. Det innebär att ni kan kontakta mig om ni har frågor om er förening. Ni kanske är …

Read more

Publicerat 

Temadag om Islam och kristen tro – en jämförelse

Tjustkonferensen bjuder in till en temadag om Islam och kristen tro – en jämförelse Hagakyrkan, Gamleby den 20 oktober kl.15.00. I dagens Sverige buntas ibland islam och kristendomen ihop som ungefär samma sak. Efter den här temadagen kommer de som lyssnar uppmärksamt inte att kunna hålla fast vid en sådan uppfattning. Temadagen kommer att ge …

Read more

Publicerat 

Tjustkonferensen 1-3/3 2019, Marieborgskyrkan, Västervik

Guds församling – i vår bygd – i vår tid. Vår kallelse och vårt uppdrag   Föreläser och undervisar gör:   Hans Weichbrodt. Präst i Svenska Kyrkan och inspiratör inom Oasrörelsen. Oasrörelsen har sin grund i evangelisk luthersk tro och vill främja en sund andlig förnyelse som är förankrad i Ordet.   Mats Selander. Arbetar …

Read more

Publicerat 

Bidrag till föreningar i Equmenia Stockholm

Hej alla föreningar i Equmenia Stockholm! I regionens budget för 2018 som sattes på regionsstämman i oktober 2017 avsattes 40 000 kr till en pott som regionens föreningar kan söka pengar ur till specificerade ändamål. På stämman beslutades att styrelsen fick i uppdrag att sätta upp regler för hur man ansöker om pengar ur potten …

Read more

Publicerat 

Polisen bekräftar misstankarna

Vi har nu nåtts av det obeskrivligt sorgliga budet att det är vår pastor Lena Wesström som är funnen död i Örebro. Polisen bekräftar detta idag på eftermiddagen.

Read more

Publicerat 

Lena Bergström tillträder ny tjänst

Lena Bergström lämnar uppdraget som regional kyrkoledare i höst. Från den 1 september kommer hon att arbeta som verksamhetsledare för Brobygge. Läs mer här  https://equmeniakyrkan.se/lena-bergstrom-tilltrader-ny-tjanst/

Read more