SEMINARIER

Observera

Denna text publicerades första gången den 12 mars, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

På torsdag och fredag finns det möjlighet att gå på seminarier.
Information om vilken lokal de olika seminarierna kommer att vara i meddelas under konferensen. Samtliga seminarier arrangeras av Studieförbundet Bilda i samverkan med Equmeniakyrkan.

Torsdag 13.30-14.45

Vilken kyrkosyn har Equmeniakyrkan? Vilken slags kyrka vill vi vara?

Hur hänger Equmeniakyrkan ihop och varför? Vem beslutar i Equmeniakyrkan och hur fungerar demokratin? Hur kan vi värna vårt ömsesidiga beroende mellan församlingarna? Vad innebär det att vara en kyrka för alla?

Medverkande:
Arne Fritzon, teologisk sekreterare, Equmeniakyrkan
Anne Sundberg, socialantropolog och missionär
Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Någon mer?

Seminarievärdar:
Jenny Dobers, regional kyrkoledare, Region Stockholm
Tomas Hammar, regional kyrkoledare, Region Väst

Att ta med sig hem till församlingen:
Stärkt engagemang för helheten om vad vi vill göra mer tillsammans med andra församlingar och i regionen.

Internationell mission boostar din församling!

Internationell mission är viktig för våra samarbetskyrkor men också för oss själva! Genom att lyfta blicken förvandlas även vi här hemma. Det här seminariet vill inspirera och erbjuda möten med församlingar som berättar hur internationellt åtagande stärkt och vitaliserat församlingslivet genom till exempel missionsprojekt, vänförsamling eller ”egen” missionär. Detta har utvecklat församlingarna såväl praktiskt som i bönelivet och skapandet av nya vänskapskontakter. Du får även möta kyrkokonferensens internationella gäster som ger sina perspektiv på vad mission betyder från deras sida. Gästerna kommer från bl.a. Filippinerna, Thailand, Spanien och Ryssland där flera av Equmeniakyrkans församlingar har varit med och engagerat sig.

Medverkande:
Gerard Willemsen, chef för internationella enheten, Equmeniakyrkan
Ulrika Morazan, biträdande chef för internationella enheten, Equmeniakyrkan
Christer Daelander, afrikasamordnare, Equmeniakyrkan
Anna Carin Persson Stenbeck, internationell handläggare, Equmeniakyrkan
Representanter från församlingar
Internationella gäster

Seminarievärd:
Charlotte Thaarup, regional kyrkoledare, Region Syd

Att ta med sig hem till församlingen:
Konkreta tips hur du kan engagera dig i internationell mission på olika sätt.

Dela tro – hur berättar vi vår trosberättelse?

Vår tid idag liknar den tid då Paulus stod på Aeropagen och talade. Då som nu utmanades människor att tänka hur vi respektfullt delar tro när olika trosriktningar möts, ibland rakt in i församlingen. Seminariet övar oss att dela den egna trosberättelsen med andra, i mötet med andra människor.

Medverkande:
Patric Forsling, pastor, Betlehemskyrkan Gävle
Carin Dernulf, generalsekreterare, Equmenia

Seminarievärd:
P-O Byrskog, regional kyrkoledare, Region Mitt

Att ta med sig hem till församlingen:
Redskap för att dela tro i sin vardag.

Teologi, Musik och Kreativitet

Kreativitet och teologi. Kreativitetens plats i församlingens liv och teologisk reflektion över konstnärliga uttryck. Ett seminarium för kroppen, rösten och tanken.

Medverkande:
Lena Wohlfeil, samordnare för musik och kreativa uttryck, Equmeniakyrkan
Per Westblom, pastor, Missionskyrkan Sollentuna

Seminarievärd:
Helen Friberg, regional kyrkoledare, Region Svealand

Att ta med sig hem till församlingen:
Seminariet ger underlag för reflektion samt tips och idéer om musik och kreativa uttryck som kan användas i församlingen.

Fredag 13.30-14.45

En kyrka för alla – i praktiken?

Alla är vi lika olika. Detta är ett seminarium om att få plats som den man är, om hur vi som kyrka kan arbeta för att bli bättre på att möta personer med olika funktionsvariationer och deras familjer. Hur arbetar vi för att alla, var och en av oss, ska känna sig välkommen, på riktigt?

Medverkande:
Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Atle Svanberg, scoutkoordinator, Equmenia

Seminarievärd:
Peter Bernhardsson, regional kyrkoledare, Region Öst

Att ta med sig hem till församlingen:
Konkreta tips om hur församlingen kan utvecklas till en mötesplats – öppen för alla.

Förändringen är här för att stanna! Om mångfald & församlingsutveckling

Ett seminarium om utmaningar för församlingens förnyelse, utveckling och växt. Hur håller vi ihop en församling med många olika kulturer och kyrkotraditioner? Hur öppnar vi för förändring och tränar oss i mångfald?

Medverkande:
Bodil Eriksson, pastor, Betlehemskyrkan Sundsvall
Inga Johansson, samordnare för kyrkan i samhället, Equmeniakyrkan
Sofia Rosén, samordnare för migration och asyl, Region Öst
Johan Einarsson, församlingsutvecklare, Region Öst
Anders Jonåker, församlingsutvecklare, Region Stockholm
Henrik Götefelt, internationell koordinator, Equmenia
Lokala församlingsrepresentanter från Region Mitt

Seminarievärd:
Pär Alfredsson, chef för nationella enheten, Equmeniakyrkan

Att ta med sig hem till församlingen:
Utmaning och idéer om hur församlingen kan utvecklas och växa utifrån mångfaldens synsätt.

Att vara arbetsgivare för församling

Möjligheter och utmaningar med arbetsgivarrollen i församling! Ett seminarium om hur det är att vara arbetsgivare i en församling. Vilka möjligheter och utmaningar innebär detta? Vilka strategier och metoder kan vara bra att använda sig av för att vara en god arbetsgivare?

Medverkande:
Christina Grafström, personal- och kanslichef, Equmeniakyrkan
Jan-Eric Rönngren, förhandlingsledare, Arbetsgivaralliansen

Seminarievärd:
Lena Bergström, regional kyrkoledare, Region Nord

Att ta med sig hem till församlingen:
Tips, idéer och kunskap hur församlingen stärks i sitt arbetsgivarskap.