Internationell Insamlingskväll

Internationell Insamlingskväll

En Internationell insamlingskväll tillsammans med spännande gäster, quiz och musik.

Vi pratar om vårt missionsarbete & samlar in pengar så att vi kan fortsätta att sprida hopp under 2021.

Insamlingskvällen är en av alla de saker som händer under den internationella insamlingen som pågår 1 advent till 31 januari.

Quizsvar

En av inslagen på insamlingskvällen var ett quiz. Tittarna kunde direkt efter programmet skicka in sina svar och vinna en fika med kyrkoledare Lasse Svensson.

Vinnare: Lisbeth Stigemyr

1Indien. Hindustani Coventant Church har sin grund i dåvarande Svenska Missionsförbundets mission som startade i delstaten Maharashtra. Men när startade Missionförbundet detta nya samfund i Indien. Under åren har vi sänt ut totalt ett 50-tal missionärer till Indien. Samarbetet har alltid varit nära och det finns flera församlingar inom Equmeniakyrkan som har en vänförsamling i Indien.

När grundades Hindustani Coventant Church (HCC)?
1. 1905
X. 1940 (rätt)
2. 1965

2 Apg 29 är en internationell lärjungaskola, en missionsskola och en ledarskola som varvar teori och praktik. Elever, ledare och lärare är från minst två olika kulturer. Sverige, genom Equmenia, Karlskoga folkhögskola och Equmeniakyrkan, var varit med som värd i många Apg29-skolor. I vilket land gjordes genomfördes den första Apg29-skolan?

1. USA
X. Kongo-Brazzaville
2. Ecuador (rätt)

3 FN:s flyktingorgan UNHCR räknar med att knappt 6 miljoner människor har flytt kriget i Syrien till grannländer som Turkiet, Libanon, Jordanien, Irak och Egypten. Men hur stor procent av dessa människor lever i organiserade flyktingläger? 

1. 8 % (rätt)
X. 27%
2. 62%

4 Förra året firade CEBU, Baptistsamfundet i Kongo-Kinshasa, 100-års jubileum. Den första församlingen i samfundet grundades av en svensk missionär. Vart i Kongo Kinshasa grundades CEBU’s första?

1. Kinshasa
X. Bendela (rätt)
2. Matadi

5 Equmeniakyrkan är med och stödjer ett projekt tillsammans med Baptistunionen i Belarus. Den sociala nöden är stor i landet och problemen efter Tjernobyl-olyckan är fortfarande verkliga. I vilken stad i Belarus ligger lägergården Equmeniakyrkan är med och stödjer?

1. Minsk    
X. Brest    
2. Kobrin (rätt)

6 I Pakistan samarbetar Equmeniakyrkan med organisationen Christian Study Centre. CSC arbetar för att människor med olika religiös och kulturell bakgrund skall ges möjlighet att lära känna varande med syfte att bidra till ett fredligt och inkluderande samhälle.

Pakistan har en befolkning på drygt 212 miljoner människor. Hur många % av befolkningen är kristna?

1.  4.3  %
X. 2,1 %
2. 1,6 % (rätt)

7 Handpumpen i Indien. Det är en svensk ingenjör som ligger bakom denna. Det rådde år 1965 svår torka i det område som Missionskyrkan då verkade i. Indiska regeringen bad då samfundet om hjälp. Missionsförbundet sände då sex volontärer (ingenjörer) till Indien. Bakom denna låg ett omfattande forskningssamarbete mellan Svenska Missionsförbundet, Sida, UNICEF och den indiska regeringen pågick från 1969-83. Handpumpen fick benämningen India Mark II av UNICEF för att användas i djupvattenbrunnar. Mer än 3 miljoner handpumpar är installerade och i funktion över hela världen.

Men vad hette denna svenska ingenjör och uppfinnare?

1) Oscar Carlsson (rätt)
X) Stefan Emilsson
2) Bertil Svensson

8 Spanien är ett land med 47 miljoner invånare, och som om möjligt är ännu mer sekulariserad än vårt Sverige. Equmeniakyrkan har två missionärer i landet. Var bor våra svenska missionärer i Spanien?

1. Algeciras   
X. Sanlúcar (rätt)    
2. Cunit

Utslagsfråga
Det finns många sätt att ge en gåva. Hur många Swishbetalningar kom in till Equmeniakyrkans 90-konto under 2019?
Rätt: 7 738 betalningar via Swish