Internationella nyhetsbrevet juni -23

Samarbetskyrkornas representanter. Bakre fr vänster: Tatsuya Kawaguchi, Japan; Francisco San Lucas, Ecuador; Leonid Mikhovich, Belarus; Guy Loko Elenga, Kongo B; Salam Hanna, Syrien; Jyoti Deep, Indien; Francisco Portillo, Spanien. Främre fr vänster: Evenor Fedrick, Nicaragua; Refat Fathy, Egypten; Samuel Azariah, Pakistan; Axel Malungidi, Kongo K, Pattaranan Katue, Thailand; Anderson Nsimba, Kongo K; Alain Bakoua, Kongo B. Sergey från Centralasien saknas på bilden.

Gäster från hela världen i Västerås

Under maj månad samlades hela världen i Västerås! Representanter från nästan alla våra prioriterade systerkyrkor fanns på plats för en veckolång konsultation. Några saknades på grund av visumproblem, men 13 kyrkor från lika många länder var representerade.

Syftet med detta möte var att presentera och samtala kring vår nya internationella missionsstrategi Mission 2030 och hur vi kan samverka kring att implementera den i de olika samarbeten. Det är viktigt att utveckla samarbetet i dialog, utifrån varje systerkyrkas egen strategi likväl som vår strategi. Det andra syftet var att bygga ett bra nätverk mellan våra systerkyrkor. I många fall hade de aldrig mött varandra, men nu har vi lagt en grund för ett bredare samarbete i olika konstellationer.

Konsultationen började den 7 maj med en internationell gudstjänst i Ansgarskyrkan i Västerås, där också hela konstellationen ägde rum. Ett stort tack till Ansgarskyrkans församling som gjorde detta möjligt! Förutom samtalen mellan Equmeniakyrkans internationella enhet och kyrkoledning och systerkyrkornas ledare hann vi även med ett möte med de olika referensgrupper som finns, med vår kyrkas chefskollegium och regionala kyrkoledare och med en delegation från kyrkostyrelsen.

Mission 2030

I samband med konsultationen i Västerås publicerades Equmeniakyrkans internationella missionsstrategi Mission 2030. Strategin är utformad så att den hänger ihop med vår kyrkas vision och med den förändringsteori som arbetades fram ifjol. Mission 2030 identifierar tre huvudspår för arbetet i världen, med några underpunkter (Evangelium för alla, Ett värdigt liv för alla och En hållbar värld för alla). Och så finns tre spår för arbetet i Sverige (Församlingarnas engagemang, De yngre generationerna och Påverkansarbete). Mission 2030 finns på svenska, engelska, franska och spanska och finns att ladda ner från hemsidan här.

Kongos missionshistoria görs tillgängligt

Carl Sundberg arbetar sedan en tid med digitalisering av missionsdagböckerna från de båda Kongo. På alla missionsstationer inom dåvarande Svenska missionsförbundet skrev man dagbok, de äldsta är över 100 år gamla. Carl tillsammans med många frivilliga skriver av dessa böcker i digital form och dessutom översätts de till franska så att Kongokyrkorna får tillgång till sin egen historia. Allt är inte klart men en hel del finns redan att läsa på smf-dagbocker.se. På den kommande kyrkokonferensen kan ni få del av mer om projektet.

Möte:Mission

Helgen 5–7 maj samlades ett 60 tal personer i Västerås för Möte: Mission. Temat för helgen var ”Missionell kyrka, lokalt och globalt, som korsar gränser”. Särskilt för vårens konferens var möjligheten att ha flera internationella gäster på plats. Det var gudstjänster, vi tog del av panelsamtal om församlingsplantering och kyrkans roll i frågor om klimaträttvisa och miljö, vi lyssnade till berättelser från Apg29, och vi hade utrymme för att samtala med varandra och dela erfarenhet. Ord som några av deltagarna sammanfattade helgen med är bland annat ”inspirerande, glädje, ärligt, viktigt, hopp och att det känns som att komma hem”. Datum för nästa Möte:Mission är 20 – 22 oktober i Immanuelskyrkan i Skövde.

Gerard Willemsen,
chef för internationella enheten