Internationella nyhetsbrevet mars -20

Corona påverkar internationell mission

Coronaviruset Covid-19 sprider oro och skräck i världen. Det påverkar livet för allt fler och i allt fler länder. Det har konsekvenser för vardagslivet och för ekonomin. För Equmeniakyrkans del har det lett till flera åtgärder i församlingar men även på kanslierna i Alvik och i regionerna. Just nu är det ganska tomt i Alvik; de flesta jobbar hemma. Många internationella och nationella samlingar är inställda. Det gäller en sedan länge den planerade missionskonferensen i Borlänge och det gäller även församlingsbesök men också viktiga mötesplatser internationellt. Till exempel Kyrkornas Världsråds centralkommitté som skulle ha samlats denna månad och en stor missionskonferens som vår partner European Christian Mission hade planerat inom kort i Kroatien. Båda är uppskjutna. Direkt när vi såg restriktionerna komma gällande resande ställde vi in våra resor till våra samarbetskyrkor och även våra utländska besök som skulle komma till Sverige. När restriktionerna kom hade vi dock redan besökare i här.

Wuhan sänder gudstjänst

De flesta vet att virusutbrottet började på en marknad i Wuhan, en 10-miljonerstad i Kina. Just i den staden har Equmeniakyrkan sitt samarbete med provinsen Hubeis kyrka. Framför allt stöder vi seminariet i Wuhan. De personer som har varit i Sverige mest är pastorsparet Ge och Wang. Båda är numera pensionärer men fortfarande aktiva i Thanksgiving Church och på seminariet. De befann sig på besök i Sverige hos sin dotter när viruset kom och i stället för att resa hem som planerat är de ännu kvar i Sverige. De har berättat att kyrkan, när man inte längre kunde samlas, började sända gudstjänster online trots att det är förbjudet – och detta med myndigheters goda minne! Så kunde hoppets evangelium nå ännu fler i dessa svåra tider för landet.

Besökare till Sverige

Andreas och Christine Linevåg med sina tre barn Lovis, Tilde och Laban var utsända till Nicaragua. Pga den interna konfliktsituationen inom samarbetskyrkan så har familjen inte kunnat återvända. I början av året avslutade de sina tjänster som missionärer.

Träffa missionärer på kyrkokonferensen

Christian Sani och Henry Pinto från Ecuador kom för att vara med vid musikkonferensen, som dock blev inställd. De var ändå i Sverige nästan två veckor och fick ett värdefullt program med många besök innan restriktionerna slog till. De fick åka hem någon dag tidigare än planerat och hann precis hem innan Ecuador stängde gränsen för alla, inklusive ecuadorianer. Nu är de i karantän i sina hem i två veckor.

Tre personer från Christian Study Center i Rawalpindi, Pakistan kom precis fram innan beslutet om resandet togs. De var här några dagar och kunde ha den kurs de skulle gå i snabbform och de hann också hem igen. En större delegation från Kongo Kinshasa som skulle komma till Sverige för att samtala om vårt samarbete, kommer i stället under hösten.

Equmeniakyrkan ute i världen

Naturligtvis fanns också en del människor ute i världen. Idrottsvolontärerna i Kongo Brazzaville, Apg29 i Argentina och naturligtvis våra missionärer. Volontärerna och Apg29 behövde komma hem innan det skulle bli omöjligt. För Apg29-gruppen blev det en resa till Chile landvägen och sedan flyg hem. Det blev en längre hemresa än planerat men de kom hem till slut. Vår missionär Gunilla Eliasson och hennes man José hann också komma till Sverige, som det var planerat för att ha ett hemmaår. Familjen Hermansson skulle åka ut till Ecuador igen i slutet av mars. Nu får de avvakta eftersom Ecuador har stängt sina gränser.

Våra övriga missionärer, i Kongo Brazzaville och i Ceuta (Spanien) har i samråd med oss i Sverige beslutat att stanna kvar. Familjen Eriksson kom hem från Kinshasa innan coronakrisen bröt ut. Även de kom ett par månader tidigare än planerat. Det berodde på problemen inom CEBU, en av våra två samarbetskyrkorna i landet. Problemen är runt samfundets generalsekreterare och det är ett internt problem inom CEBU. Dock blev situationen ohållbar för våra missionärer, särskilt efter att generalsekreteraren hade pekat ut dem som orsak till många problem och krävde att de skulle lämna landet. Även om Equmeniakyrkan inte alls håller med denne ledarens syn och står bakom sina missionärer fick de komma hem något i förtid.

Bön över hela världen, för hela världen

Det har varit och är en händelserik tid. Nu råder rädsla och isolering på många platser. Samtidigt är vår internationella mission viktigare än någonsin. Det är nu våra samarbetskyrkor behöver vårt stöd och vår förbön. En kris som denna tenderar att drabba de fattigaste och mest utsätta mer än andra. Viktiga mötesplatser är stängda. I flera länder får man inte samlas i t ex kyrkor och i andra länder får man inte ens lämna sina hem, om det inte är en nödsituation. I länder där det är så idag uppmanar våra samarbetskyrkor sina församlingar att hålla kontakter på annat sätt. Man uppmanar till bön och bibelläsning i hemmen. I Ecuador till exempel hålls bön och fasta i de enskilda hemmen under 12 timmar varje fredag. Flera samarbetskyrkor har också försäkrat oss att man ber för oss i Sverige under denna tid. Steven David, kyrkoledare i Indien, som besökte Sverige så sent som i februari, skickar hälsningar att man ber för oss samtidigt som vi ber också för dem. Låt oss vara uthålliga i bön. Låt oss uppmuntra våra vänner världen över genom de kanaler vi har. Och låt oss vara uthålliga i vårt stöd till dem som behöver det.

Gerard Willemsen,
chef för internationella enheten