Internationella nyhetsbrevet september -23

Dags att boka besök

Första advent drar årets internationella insamling i gång. Som vanligt kommer vi från internationella enheten och våra missionsambassadörer gärna på besök och berättar om den internationella missionen. På hemsidan hittar du ett formulär där man kan anmäla intresse för ett besök. På hemsidan fylls det också på med nytt material om internationell mission. Det sker allt eftersom så håll koll på insamlingssidan!

Gäster på kyrkokonferensen

På kyrkokonferensen har vi två gäster från våra systerkyrkor. Det finns möjlighet att träffa Paola Delgado från Förbundskyrkan i Ecuador, som arbetar med projektet ”Frihetens vingar” som arbetar mot våld i nära relationer och som Equmeniakyrkan stöder. Även Yo Aye La som är nyvald kyrkoledare för Karenbaptistsamfundet i Thailand kommer. Paola kommer att medverka vid två seminarier. Dessutom kommer det att vara ett seminarium om Equmeniakyrkans nya strategi Mission 2030, om missionärsdagböcker från Kongo och ett kvällsevenemang tillsammans med Diakonia. All info finns här.

Missionsdagböcker i Kongo

Carl Sundberg leder ett projekt där många frivilliga är med och digitaliserar missionsdagböcker från de båda Kongo. Det är ett viktigt projekt för missionshistorisk forskning men även väldigt intressant att läsa anteckningar från förr. Du kan läsa allt som publiceras allteftersom på missionsarkivet.se

Det vi inte kan berätta om

Den 18 november bjuder vi in till en dag i Missionskyrkan Nässjö där vi delar från olika platser i världen ”det vi inte får berätta”.

Nyfiken? Mer information kommer!

Tack för allt stöd till Ukraina!

Med hjälp av alla de gåvor som kommit in till Equmeniakyrkan har vi hittills kunnat hjälpa till att förse omkring en miljon människor på olika vis med flyktrutter, värme & el, förnödenheter, viktiga papper och traumabearbetning.

Gerard Willemsen,
chef för internationella enheten