Jul med herdarna

Observera

Denna text publicerades första gången den 28 december, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

De var ute även denna natt. Denna natt som blev så annorlunda. För de upplevde att de inte var ensamma i nattens mörker. Någon kom till dem, med ett budskap som berörde både dem och alla andra. Idag har en frälsare fötts åt er. Natten blev ljus och lovsång hördes från himmelen. De kanske undrade: varför just vi? Skulle inte detta budskap från himmelen, detta budskap som berörde hela folket, kommit till makthavarna? Till kungen, till översteprästen, till ståthållaren? Men det kom till dem denna natt.

De tog emot budskapet. De var öppna för det som Skaparen av den natur som var deras hemvist sa till dem. Frågan är om översteprästen hade varit det. Eller kungen. Troligtvis inte. När de fick en fingervisning av främmande lärda män som hade sett en stjärna reagerade de åtminstone dels med likgiltighet och dels med grymhet. Men herdarna, de gick och mötte barnet. De verkar på något sätt ha förstått vad det handlade om. Det var också så att detta gudomliga barn kom till deras värld. För honom fanns inte plats att födas ens. Hans plats blev bland djuren, en plats där också herdarna brukade vistas. De som inte hade någon plats i världen var de som fick veta och förstå, och som fick möta Jesus som det inte heller fanns plats för. Det var nog sådana som de som mest kände av oket och förtryckarens piska som detta barn skulle bryta sönder enligt Jesajas profetia. Jesu födelseplats var inte det romantiska som det ibland kan bli på bilderna. Betlehem var en föga romantisk plats på den tiden, det var en plats under ockupation där invånarna inte kunde minnas en tid av fred. Det är inte så annorlunda idag heller.

Jesus har kommit en gång för alla. Han har öppnat vägen till Gud och befriat människorna från det onda en gång för alla. Men på ett sätt måste han födas in i varje tid och sammanhang, ja i varje enskild människas liv.

Ungefär så gick mina funderingar under julen. Det slog mig att det finns vissa likheter mellan herdarnas situation då och en del folk idag som lever nära sina djur och nära naturen. Jag tänker på de renskötande folken i norr, från Nordkalotten över hela Sibirien i Ryssland. Många av dessa folk har varit och är diskriminerade. Många har också ibland har fått höra att deras kultur inte passade in i kyrkan. Så sa man kanske om herdarna också. Men Jesus valde ändå att födas precis mitt i det som var deras värld.