Klimatkompensera mera!

För klimatet är den bästa flygresan eller bilresan den som inte görs. Equmeniakyrkan har en resepolicy som tydligt anger att vi ska välja kollektiva transporter så långt som möjligt och att vi aktivt skall sträva efter att sänka våra klimatavtryck.

Men det är också tydligt att vissa resor kommer vi att behöva göra. Det är alltid en avvägning. Om man nu ändå behöver resa med flyg, bil, eller båt med icke-förnybara bränslen så kan man klimatkompensera.
Klimatkompensation innebär att man betalar in en liten summa pengar för att ”kompensera” för den klimatskada man åstadkommit genom att t.ex. flyga. Dessa pengar användas för åtgärder som motverkar den globala uppvärmningen. Klimatkompensation är dock en mycket omstridd fråga i klimatdebatten. Det finns en risk att systemet invaggar oss i en falsk känsla och tro att den flyg eller bilresa vi just gjort inte varit skadlig för klimatet och därigenom riskerar att fördröja de omfattande förändringar i vårt samhälle och vår livsstil som måste ske. Klimatkrisen och dess framtida konsekvenser är så allvarliga att vi måste skära ned på fossila utsläpp inom alla områden och samtidigt påskynda övergången till förnyelsebar energi.

Med detta sagt kan dock klimatkompensation vara ett viktigt verktyg för att få medel till klimatsmarta projekt och skapa medvetenhet i frågan.
Equmeniakyrkan har startat en klimatfond. Av alla våra egna tjänsteresor (flyg och bil) lägger vi 3% av kostnaden i den fonden.
Församlingar som vill haka på får gärna göra det och även du privat kan vara med om du vill. Då får man hålla reda på procenten själv men kan sätta in beloppet på klimatfonden. Konto: 90 03 28-6 eller Swish 900 32 86. Obs! Märk gåvan Klimatfonden.

En gång om året kommer vi att fördela fonden till våra egna projekt som gynnar klimatet. Projekten skall ha en tydlig positiv klimatpåverkan (minska koldioxidutsläpp och/eller innebär klimatlagring). Till exempel skogsplantering i Kongo eller ett projekt i skogsområden i norra Thailand, men det kan också vara projekt som hjälper våra samarbetskyrkor att få fram utrustning som gör att vi och de kan ersätta en del resor med videokonferenser.