Konferens Universitetskyrkan

Just nu har Universitetskyrkans medarbetare konferens i Karlstad. Årets tema fokuserar på teologi och själavård, ”Att kunna prata med alla om allt”. Flera gästtalare finns med på konferensen, bland annat Biskop Sören Dalevi som talar om att vara människa bland människor och vikten av att föra tron vidare till nästa generation. På bilden syns också Anneli Sandberg, pastor på Universitetskyrkan och i Equmeniakyrkan.

Konferensen pågår i tre dagar med samlingar i kyrkor och på Karlstad Universitet.