Kyrkostyrelsens val av kandidater

Vid kyrkostyrelsens sammanträde den 23 mars fattades ett beslut att kalla tre kandidater till en andra omgång intervjuer samt djuplodande samtal. Till grund för beslutet fanns i första hand en bedömning av kandidaterna i relation till den kravprofil som församlingarna förtjänstfullt bidrog till under våren och sommaren ifjol.

Både Karin Wiborn och Joakim Hagerius erbjuder möjligheten till förnyelse inom ramen för kontinuitet och pågående processer inom Equmeniakyrkan. Båda hade också ett starkt stöd från många församlingar i samband med höstens förslagsperiod. Bland många starka sidor och erfarenheter kan nämnas att Karin varit missionsföreståndare för Svenska Baptistsamfundet och generalsekreterare för Sveriges kristna råd. Hon är också stolt scoutledare. Joakim har under många år varit föreståndare i Saronkyrkan i Göteborg. Han har också varit opinionsredaktör på Tidningen Dagen. Vidare har han ett stort socialt engagemang och är bland annat ordförande i Räddningsmissionen i Göteborg. Båda är idag biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan.

Den tredje kandidaten, som hittills nyttjat möjligheten att inte tillkännage sin närvaro i processen, har valt att kliva av i det här skedet. Kyrkostyrelsen passar på att rikta ett tack till vederbörande för goda samtal. Den öppenhet som många församlingar önskat av den innevarande processen skapar också viss inlåsning. Olika värden står mot varandra och på minussidan finns en svårighet för den som av någon anledning vill vara anonym fram till slutet av processen. Kyrkostyrelsens beslut är dock fortsatt giltigt och vår dörr står öppen ytterligare några dagar.

Kyrkostyrelsen ser nu fram emot kommande intervjuer och att följa responsen på de djuplodande samtal med Joakim och Karin som läggs ut på hemsidan den 23 april kl. 18.00.