MEAD Christian Center – evangelium för hela människan

Observera

Denna text publicerades första gången den 2 april, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Efter några dagar i Hiroshima är vi i japanresegruppen tillbaka i Osaka, där vi var även före Hiroshima.

MEAD Christian Center ligger i Osaka (Bild på MEAD med Baptistkyrkan till vänster och direktören Ebara till höger). Det är en oas av kärlek och omtanke där det finns ett arbete för att förmedla evangelium till hela människan. I ena delen finns ett dagis med massor av barn (bild nedanför till vänster). På en våning finns ett aktivitetscentrum för äldre och handikappade (bild nedan till höger) och ytterligare en våning upp finns ett kortidsboende för äldre. Barnen från dagis besöker regelbundet de äldre.

I en annan del tillagas mat (bild nedan vänster) som cyklas ut till äldre och åsidosatta som inte själva kan komma ut och äta mat eller handla (bild nedan höger).  Det finns även en yrkesskola och vuxenutbildning. Dessutom bedriver de scoutverksamhet. Det finns en hel del anställda, men utan de 75 volontärerna skulle verksamheten inte fungera.

Intill MEAD ligger Baptistkyrkan Osaka Shin Ai, där en del av personaler har sin andliga hemvist. Centrets vision är att i handling visa på Guds kärlek genom Jesus och det finns möjlighet för de som vill att få andlig hjälp på centret eller via Baptistkyrkan.

Centret startade 1908 och var från början en teologisk skola för baptistflickor, men i samband med en katastrof i Osaka började flickorna engagera sig socialt. Det var då det sociala centret växte fram och det har idag blivit en viktig social aktör i Osaka. SB:s missionär Gerdi Ulmstedt arbetade här i 26 år. Staten och kommunen ger bidrag till verksamheten och de som får hjälp eller utnyttjar servicen betalar avgifter beroende på vilken ekonomisk förmåga de har.