Med anledning av moskébranden i Örebro

Publicerat 

Många av oss som bor i Örebro vaknade denna morgon med det förfärande budet att Moskén i Vivalla – detta hårt drabbade område – stod i brand. Denna moské som är en viktig plats för många muslimer och för integrationsarbetet i Örebro. Det var från första stund uppenbart att det var en anlagd brand och efter några timmar fanns också en misstänkt förövare anhållen.

Mitt i allt en lättnad över att inga människor kom till fysisk skada.

På olika sätt kom det omedelbart till uttryck att vi alla känner bestörtning och sorg över detta fasansfulla och meningslösa dåd. Också vi som kristna systrar och bröder till vännerna i den muslimska församlingen i Vivalla har behov av att uttrycka vårt stöd och omsorg. Inom några få timmar fanns representanter för den ekumeniska gemenskapen och för det interreligiösa samarbetet i staden på plats utanför moskéområdet. Vänner från Mikaelskyrkan, Svenska kyrkan i området, ordnade med frukostkaffe och praktiska omsorger.

Ännu en gång har sådant hänt som inte får hända.
Ännu en gång ger ondskan förödelse och förtvivlan i sina spår.
Ännu en gång påminns vi om att våldet inte får stå oemotsagt.
De goda krafterna måste mobiliseras. Vi måste samverka med varandra och uttrycka vår samhörighet för att ge rum för det goda, för tillit, för framtidstro. Det är livsviktigt!

Än en gång stämmer vi in i böneorden från Den helige Franciskus fredsbön:

”O Gud, gör oss till redskap för din frid.
Där hat finns, låt oss få föra dit kärlek.  ….
O Gudomlige Mästare, låt oss sträva
inte så mycket efter att bli tröstade, som att trösta,
inte så mycket efter att bli förstådda, som att förstå,
inte så mycket efter att bli älskade, som att älska. ….”

Amen

Helen Friberg
Regional kyrkoledare i Region Svealand