Migrationsarbete

Observera

Denna text publicerades första gången den 12 mars, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Sedan 1 januari finns Sofia Rosén anställd på 50% som asyl och flyktingsamordnare i vår region. Hennes uppgift är att samordna, inspirera, informera, utveckla och besöka församlingar i regionen som har verksamheter som riktar sig till asylsökande och nyanlända. Jämna veckor finns hon i tjänst inom regionen. Ta vara på det stöd Sofia kan ge er församling.

Mer om Migrationsarbetet här