Publicerat 

Migrationsarbete

Sofia Rosén – ny asyl -och migrationssamordnare                                                                 

Sedan 1 januari 2019 finns Sofia Rosén anställd på 50% som asyl och flyktingsamordnare i vår region. Hennes uppgift är att samordna, inspirera, informera, utveckla och besöka församlingar i regionen som har verksamheter som riktar sig till asylsökande och nyanlända. Jämna veckor finns hon i tjänst inom regionen. Ta vara på det stöd Sofia kan ge er församling

Viktiga händelser den närmaste tiden:

-Ansök om Tia medel för lov och helg aktiviteter! Det finns möjlighet att få Tia bidrag för aktiviteter under helger och skolledigheter för asylsökande över 18 år, med inriktning på svenska språket, samhällsinformation eller hälsa. Många som finns på Migrationsverkets asylenheter har långa helg- och lovdagar i sysslolöshet, kanske er församlingen vill arrangera någon aktivitet tillsammans med andra för att verka för en meningsfull tid och integration. Ladda ner ansökningsblankett Fundera och sänd in en ansökan till Sofia så snart som möjligt! Det är detta år det är möjligt.