Migrationsverket måste respektera konvertitens tro

Vår kyrkoledare, Lasse Svensson, och 13 andra svenska kyrkoledare skriver idag på DN Debatt: ”Migrationsverket måste respektera konvertitens tro”. Kyrkorna beskriver systematiska brister och kräver att Migrationsverket tar hänsyn till aktuell forskning, att fokus i handläggningen riktas mot hotbild och skyddsbehov. #rättilltro

Vår kyrkoledare, Lasse Svensson, och 13 andra svenska kyrkoledare skriver idag på DN Debatt: ”Migrationsverket måste respektera konvertitens tro”. Kyrkorna beskriver systematiska brister och kräver att Migrationsverket tar hänsyn till aktuell forskning, att fokus i handläggningen riktas mot hotbild och skyddsbehov. #rättilltro

Debattartikeln i Dagens nyheter beskriver det stora engagemang och frustration som finns i landets kyrkor över Migrationsverkets hantering av konvertiter i asylprocessen och berättar om ett fall i Pingstkyrkan i Jönköping. Den döpta Mahmoud tog nyligen sitt liv efter ett fjärde avslag på sin asylansökan. Migrationsverket bedömde inte hans kristna tro som genuin och ansåg att hans konversion inte var ett giltigt asylskäl.

Läs debattartikeln på DN.se